česky english deutsch <<< >>>

PP Horka

Ohrožené dřeviny

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Ohrožené dřeviny

Na území přírodní památky Horka roste také několik druhů vzácných dřevin. Jedná se o plané druhy ovocných dřevin – hrušeň polničku (Pyrus pyraster) a jabloň lesní (Malus sylvestris), jilm polní (Ulmus minor) a růži májovou (Rosa majalis). V posledních letech byla po obvodu zrekonstruované terasy vysazena řada dalších druhů dřevin včetně kriticky ohrožené mandloně nízké (Amygdalus nana). Mezi další vysazené keře patří dřín obecný (Cornus mas), který na jaře potěší žlutými květy a na podzim pak jedlými červenými plody. Dále pak jeřáby břek obecný (Sorbus torminalis) a oskeruše domácí (Sorbus domestica), jejíž plody jsou jedlé. Spontánně se tu objevila i bíle kvetoucí růže bedrníkolistá (Rosa pimpinellifolia).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.825', E 16° 43.754'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://