česky english deutsch >>>

PP Horka

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Horka v k.ú. Podolí s výměrou 1,51 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na kulmských slepencích. Leží v nadmořské výšce 241–260 m n.m. a je tvořena protáhlým zaobleným hřbetem (hlavním pahorkem) a také menším izolovaným nevýrazným pahorkem z kulmských slepenců. Přírodní památka Horka byla vyhlášena v roce 1984. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0620051 „Šlapanické slepence“ společně se třemi dalšími nedalekými přírodními památkami (Andělka a Čertovka, Velký hájek a Návrší) s cílem ochrany stanovišť vápnitých nebo bazických skalních trávníků Alysso–Sedion albi a subpanonských stepních trávníků.

Slepenec

Historie a ochrana lokality

Polovina vrcholu Horka byla odtěžena v roce 1953 a od té doby docházelo k sukcesnímu zarůstání celé lokality. V letech 1995 a 2003 byly z lokality odstraněny nepůvodní druhy rostlin (akáty, javor jasanolistý, kustovnice) a od roku 2004 je Horka pravidelně kosena.

Pryskyřník illyrský

Lokalita je stanovištěm řady vzácných druhů rostlin, roste zde lomikámen tříprstý (Saxifraga tridactylites), pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus), kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis), záraza síťnatá (Orobanche reticulata), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum). V minulosti byl z lokality Horka udáván i hadinec červený (Echium russicum), který zde zanikl po odtěžení části lokality.

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 10.912', E 16° 43.709'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://