česky english deutsch <<<

PP Andělka a Čertovka

Hmyz

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Modrásek jehlicový

Hmyz

Přírodní památka je domovem mnoha druhů teplomilného hmyzu. Ve skalnatých plochách Andělky žije saranče modrokřídlá (Oedipoda coerulescens). Tato 2–3 cm velká saranče je díky dokonalému maskovacímu zbarvení zcela nenápadná, modrá křídla jsou vidět pouze za letu. Občas nalezneme ve volných svazích pod Puštorem kudlanka nábožnou (Mantis religiosa). Nejnápadnější skupinou hmyzu však jsou denní motýli, můžeme zde pozorovat například modráska jehlicového (Polyommatus icarus) nebo modráska tmavohnědého (Aricia agestis), okáče lučního (Maniola jurtina), okáče bojínkového (Melanargia galathea), okáče pýrového (Pararge aegeria) nebo okáče poháňkového (Coenonympha pamphilus).

Saranče modrokřídlá

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…certovka.pdf.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.442', E 16° 43.241'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://