česky english deutsch <<< >>>

PP Andělka a Čertovka

Ptáci

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Ptáci

Lejsek bělokrký

Na území přírodní památky pravidelně hnízdí některé vzácné druhy ptáků, jako je lejsek šedý (Muscicapa striata) a jeho příbuzný lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), žluva hajní (Oriolus oriolus) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio). Ve starých a dutých stromech hnízdí krutihlav obecný (Jynx torquilla). Pozorován zde byl i malý dravec krahujec obecný (Accipiter nisus), který je kriticky ohroženým druhem. Přímo pod Andělkou hnízdí v posledních letech ve strmém břehu pravidelně konipas horský (Motacilla cinerea). Vzácně se nad Říčkou dokonce objeví i ledňáček obecný (Alcedo atthis).

Žluva hajní

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.419', E 16° 43.212'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://