česky english deutsch <<< >>>

PP Andělka a Čertovka

Čertovka

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Čertovka

Brslen bradavičnatý

Čertovka není zdaleka tak mohutná jako nedaleká Andělka. Jde o skálu vysokou zhruba 12 metrů, jejíž kolmá stěna však spadá přímo do vod Říčky. Na rozdíl od Andělky je Čertovka dnes značně zarostlá keři a zastíněná vzrostlými stromy. Jde spíše o lesní zastíněnou skálu, která je nejlépe patrná v mimovegetačním období, kdy nejsou koruny dřevin olistěny. Přes výrazně stinné podmínky zde stále úspěšně přežívá teplomilný keř skalník obecný (Cotoneaster inte-gerrimus) nebo brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa) – byť jen ojediněle. Temeno skály bylo v minulosti daleko volnější a prosluněnější a prosperovala na něm teplomilná společenstva. Dodnes tu některé její zástupce můžeme na jaře objevit: chrpu chlumní (Centaurea triumfettii), tolitu lékařskou (Vincetoxicum hirundinaria) nebo trávu kostřavu walliskou (Festuca valesiaca). Byť zpravidla v minimálním počtu přežívajících rostlin či trsů.

Kostřava walliská

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…certovka.pdf.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.302', E 16° 43.422'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://