česky english deutsch <<< >>>

PP Andělka a Čertovka

Andělka

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Andělka

Řešetlák počistivý

Andělka je mohutný skalní útvar vystupující od Říčky až do výšky 40 metrů. Celá přírodní památka je budována račickými slepenci, které se ukládaly v prvohorách během karbonu někdy před 345 miliony let. Skalní útvar je porostlý roztroušenými keři jako je skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), brslen evropský (Euonymus europia), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), růže šípková (Rosa canina) nebo ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare). Právě v nejvyšších volných skalnatých a travnatých partiích Andělky jsou dochována unikátní stepní společenstva, proto je Andělka nejcennější částí této přírodní památky.

Skalník obecný

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…certovka.pdf.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.323', E 16° 43.276'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://