česky english deutsch <<< >>>

PP Andělka a Čertovka

Kapradiny

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Kapradiny

Sleziník červený

Od úpatí Andělky až po skalnatý sráz nad silničním mostkem nacházejí ve stinných a vlhčích zpravidla skalnatých partiích vhodné podmínky k životu kapradiny. Roste zde šest druhů. Nejhojnější jsou drobné sleziníky. Z nich především sleziník červený (Asplenium trichomanes) mnohde vytváří bohaté porosty. Sleziník routička (Asplenium rutamuraria) je mnohem řidší a trsy sleziníku severního (Asplenium septentrionale) objevíme jen ojediněle. Po Čertovce se během posledních let bohatě rozrostly porosty osladiče obecného (Polypodium vulgare). Roztroušeně najdeme puchýřník křehký (Cystopteris fragilis) nebo nějaký trs největší zdejší kapradiny – kapradi samce (Dryopteris filixmas).

Sleziník routička

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…certovka.pdf.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.323', E 16° 43.254'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://