česky english deutsch <<< >>>

PP Andělka a Čertovka

Chráněné rostliny

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Chráněné rostliny

Chrpa chlumní

Na Andělce a Čertovce bylo doposud nalezeno více než 250 druhů vyšších rostlin. Z toho jde ve 48 případech o druhy významné: zvláště chráněné (8) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (40). Ze silně ohrožených druhů zaujmou porosty lomikamene trojprstého (Saxifraga tridactylites), který kvete v dubnu zejména na Andělce, v květnu se pak objevují žluté pryskyřníky ilyrské (Ranunculus illyricus). Z druhů ohrožených je díky modře zbarveným květům nepřehlédnutelná chrpa chlumní (Centaurea triumfettii), bíle zde kvete plamének přímý (Clematis recta) a trojici ohrožených druhů doplňuje žlutě kvetoucí zlatovlásek obecný (Aster linosyris). Asi do roku 1970 vykvétala ve volných horních partiích svahů pod Puštorem statná divizna fialová (Verbascum phoeniceum). Dnes bývá jen výjimečně ještě nacházena v některých sousedních zaplocených pozemcích. Zláště hráněné druhy andělky a Čertovky doplňují ještě dvě dřeviny. Jedná se o tis červený (Taxus baccata) a dřín obecný (Cornus mas).

Lomikámen trojprstý

(Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…certovka.pdf).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.351', E 16° 43.255'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://