česky english deutsch >>>

PP Andělka a Čertovka

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Andělka a Čertovka leží nad pravým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Přírodní památka je tvořena strmými východně až severovýchodně orientovanými svahy se skalkami, z nichž nejvýraznější jsou Andělka a Čertovka. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 3,64 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Návrší) byla Andělka a Čertovka zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Historie a ochrana lokality

Ještě v roce 1866 byly zdejší stráně popisovány jako travnaté a křovinaté s většími stromy jen na úpatí, v roce 1914 se začíná objevovat nepůvodní a rychle se šířící akát bílý (Robinia pseudacacia), v roce 1992 je již celá lokalita zarostlá tímto invazním stromem pocházejícím ze Severní Ameriky a poslední ostrůvky teplomilných společenstev přežívají jen na skále Andělka. V roce 1996 bylo započato se záchranou lokality, nejprve došlo k odstraňování akátu a dalších nepůvodních dřevin (pámelníku bílého, šeříku obecného), následně pak k prosvětlení celého území. Dnes je i nadále třeba redukovat rychle rostoucí dřeviny (jasany, javory) ve prospěch teplomilných společenstev. Dalším stále přetrvávajícím negativním jevem, je opakované zamořování lokality odpadky a také nelegální vyvážení zahrádkářského odpadu.

Pryskyřník ilyrský

Slepenec

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 10.227', E 16° 43.435'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://