česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Jalovce a polničky

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Jalovce a polničky

Jalovec obecný (Juniperus communis) býval v minulosti charakteristickým druhem pastvin. Do dnešních dní se jalovce nedochovaly na mnoha místech. Oblastí jejich pomístního četnějšího výskytu je dnes údolí řeky Jihlavy nad Biskoupkami a právě na Biskoupském kopci lze objevit několik desítek jedinců.

Jinou charakteristickou dřevinou volných ploch teplomilných trávníků je hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Může dorůstat výšky až 20 metrů a při průměru kmene kolem jednoho metru dosahovat stáří kolem 200 let. Jde o původní planou hrušeň, ze které byly během dlouhé historie vyšlechtěny kulturní hrušně s oblíbenými chutnými plody.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.365', E 16° 15.441'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://