česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Vzácné koniklece

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Vzácné koniklece

Od konce března začínají rozkvétat první koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis) a k maximu rozkvětu dochází během druhé dubnové dekády, pravidelně zde kvete zhruba 2.500 rostlin. S postupným dozníváním rozkvětu se objevuje i další druh konikleců – koniklec luční (Pulsatilla pratensis). Téměř každoročně se zde od července až do poloviny září objevují znovu kvetoucí rostliny obou druhů konikleců, jak koniklece velkokvětého, tak koniklece lučního. Není žádnou vzácností letní rozkvět až desítek rostlin. Pohled na takto pozdě kvetoucí koniklec velkokvětý je velmi zajímavý a s chomáčem listů, které během hlavního jarního rozkvětu chybí, působí velmi neobvykle.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.326', E 16° 15.532'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://