česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Jarní květena

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Jarní květena Na několika místech roste velmi vzácný křivatec český (Gagea bohemica). Během dubna zde roste např. osívka jarní (Erophila verna), huseníček rolní (Arabidopsis thaliana), rozrazil trojklanný (Veronica triphyllos). Během první dekády května rozkvétají vstavače kukačky (Orchis morio), ve druhé polovině května kvete rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), smolnička obecná (Lychnis viscaria) a dochází k nejatraktiv­nějšímu rozkvětu teplomilných trávníků. Bohaté jsou porosty lomikamene cibulkatého (Saxifraga bulbifera), hvozdíku kartouzku (Dianthus carthusianus), pomněnek (Myosotis asp.), mateřídoušek (Thymus sp.) a violek rolních (Viola arvensis).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.243', E 16° 15.544'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://