česky >>>

PP Biskoupský kopec

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Historie a ochrana lokality V historii zde probíhala povrchová těžba kamene a území sloužilo jako obecní pastvina, o čemž svědčí i dnešní přítomnost keřů jalovce obecného nebo porostů vřesu obecného. Postupně se zde uchycovaly náletové dřeviny, rozvíjely se keřové porosty a proměňovat se začaly i travnaté plochy. Zmenšovaly se, teplomilná společenstva včetně významných druhů rostlin byly na ústupu a šíření dřevin rychle pokračovalo. Až od r. 1997 začaly být redukovány keřové a náletové porosty a od r.1999 je v území prováděna systematická údržba travobylinných porostů a opakovaná kosení ploch postižených masivním rozvojem ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.198', E 16° 15.508'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://