česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Tuhnická cesta

Pramen Tränktrog – chata Na Skalce – Doubská chata – Sv. Linhart

Cesta začíná na křižovatce u zdroje vody zvaného kdysi Tränktrog. Voda přichází do pítka ze soustavy nádrží na úpatí severních svahů Slavkovského lesa, v místech jejich tektonickému omezení vůči terciérnímu podkrušnohorskému prolomu. Tento tzv. jižní okrajový zlom hraje významnou roli při utváření krajiny. Ve svrchních svých partiích je zlom vyplněn kaolinem z rozložených žul a představuje tak výraznou bariéru pro podzemní vody. Na zlomu dochází ke vzdutí a přepadání mělkých vod ze žulového podloží. Tyto vody byly a částečně stále jsou jímány soustavou lesních jímek a vodovodů.

Tränktrog

Výše ve svahu nalezneme řadu dalších studených pramenů, které až do 20. let minulého století zásobovaly město pitnou vodou. Severně odsud jsou na tektonicky značně porušeném skalním podloží, které je budováno středně zrnitým porfyrickým biotitickým granitem, uloženy neogénní sedimenty vulkanogenního původu a kvartérní sedimenty typu svahových hlín, dejekčních uloženin a reliktů starších říčních teras.

Severní svah Slavkovského lesa

Cesta pokračuje mírně vzhůru, míjí chatu Na Skalce (skvostný rozhled na Dvory a dále do pánve) a pokračuje až do lokality zvané Svatý Linhart s bývalou proslulou výletní restaurací a novým lanovým centrem. Svatý Linhart se už nachází v peneplenizované části severních svahů Slavkovského lesa, z níž vyčnívají geomorfologicky nápadné elevace (Aberg, 610 m; Výšina Přátelství, 555 m aj.). Jde o infiltrační území podzemních vod. Voda zde proudí směrem k místní erozivní bázi, kterou tvoří tok řeky Ohře v nadmořské výšce 369 m.

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.541', E 12° 51.474'
[GPX]

[MAPY.CZ]