česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Pupp – Mariánská kaple – Ecce Homo – Ave Maria – Rusalčina cesta - chata Kazatelna – U Obrazu

Grandhotel Pupp – Mariánská kaple – Ecce Homo – Ave Maria – Rusalčina cesta – chata Kazatelna – U Obrazu

V prostoru nápadného rozšíření aluviální nivy Teplé byl v průběhu několika staletí vybudován areál hotelu Pupp. Původní konfigurace skalních svahů byla výrazně pozměněna, značná část jejich úpatních partií byla odlámána pro potřeby výstavby. Subsekventní vodní tok Teplé zde vytváří údolí ve tvaru V, svědčící o rovnováze mezi hloubkovou erozí vodního toku a vývojem svahů. V místech severně od Hotelu Pupp, v místě tzv. Keglevičova kříže, dochází vlivem složité tektonické situace k výrazné změně směru toku Teplé ze ZSZ-VJV na SV-JZ.

Goethova kresba Českého sálu v Karlových Varech

Skalní fundament, jehož rozsáhlý výchoz vytváří geomorfologicky výrazný skalní masiv Keglevičova kříže, je budován hrubozrnným granitem variety „Jeleního skoku“, náležejícím k mladším intruzívním fázím karlovarskému plutonu.

Kaple Ecce Homo (kolem r. 1900)

Cesta vede kolem dolní stanice lanovky na Výšinu přátelství s rozhlednou Diana k Mariánské kapli, pokračuje lesem vzhůru až k sedlu blíže kapličky Ecce Homo. V jejím okolí lze v hrubozrnném porfyrickém granitu s vyrostlicemi živců až 50 mm velkými místy pozorovat apofýzy jemnozrnného granitu a aplitické žíly. Na rozcestí u kapličky Ecce Homo si povšimněte kamenné lavičky nazvané podle maďarského básníka Janose Aranyiho.

Altán U Obrazu

Cesta vede dále zhruba po vrstevnici v jihozápadním svahu Výšiny přátelství k sakrálnímu místu Ave Maria a pokračuje k Rusalčině chatě s pěkným výhledem do údolí Teplé k jihu. Další vyhlídkovou chatou na cestě je tzv. Kazatelna a od ní cesta vede po cestě Přátelství ke křižovatce U Obrazu, kde je od r. 1900 umístěn oltář a nad ním moderně pojatý obraz Panny Marie. Od Obrazu se lze pohodlně dostat po asfaltové cestě k bývalé restauraci Sv. Linhart a dále do Tuhnic či Doubí.

Kaplička U Obrazu

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.209', E 12° 52.733'
[GPX]

[MAPY.CZ]