česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Cesta z Richmondu do Březové

Trasa cesty z Richmondu do Březové

Již v 18. století byly v prostoru aluviální nivy Teplé před dnešním sanatoriem Richmond známy vývěry termální vody. V těchto místech totiž zlomové pásmo v zemské kůře, v kterém vyvěrají všechny karlovarské prameny, opět protíná údolí Teplé. S termou vyvěrá i značné množství plynného oxidu uhličitého (CO2). Koncem 19. století byla poblíž dřívějších Lázní VI (dnes apartmánový dům) vyhloubena 17 metrů hluboká studna, která zachytila minerální vodu o teplotě 21 °C podobnou vodě Vřídla. Pramen byl nazván podle rakouské arcivévodkyně Štěpánky.

Pramen Štěpánka v r. 1913

Pramen se později přestal využívat a upadl do zapomnění. Jímka byla zasypána. V r. 1992 zde byl vyhlouben 151 m hluboký vrt, který zachytil silně mineralizovanou termu o teplotě přes 60 °C. Terma však při své cestě k povrchu vychládá a v přelivné váze je již téměř studená. Díky tomu je ve vodě stále přítomno velké množství rozpuštěného oxidu uhličitého a voda má mnohem příjemnější chuť.

Gejzírpark kolem roku 1920

Cesta pokračuje po levém břehu Teplé kolem tzv. Kouzelného městečka až k areálu Gejzírparku (původně Kaiserpark). Skalní fundament, jehož geomorfologicky výrazné výchozy lze pozorovat ve více či méně izolovaných partiích téměř po celé délce cesty a paralelně vedoucí silniční komunikace, je budován žulami karlovarskému plutonu. Převažuje hrubozrnný až středně zrnitý granit (varieta Jelení skok), pozorovat však můžete i jeho kontakty s drobně zrnitým granitem (varieta Tři Kříže). Kontakt mezi starší a mladší intruzivní fází je patrný ve výchozu u čerpací stanice u areálu Gejzírparku.

Gejzírpark kolem roku 1920

Vývoj říčního toku Teplé v tomto úseku dokládá existenci razantních mladokvartérních pohybů. Původní severojižní směr toku Teplé přes území sedla mezi elevacemi Vysoký hřeben a Doubská hora, byl změněn zřejmě účinky sesuvu svahových hmot v tomto prostoru. Teplá, původně ústící do Ohře v prostoru Doubí, využila starších koryt Lomnického a Cínového potoka a prorazila původní rozvodí těchto potoků a staršího Karlovarského potoka. Změněné odtokové poměry na konci risského glaciálu způsobily hlubší otevření karlovarské termální struktury a výstup proplyněných terem k povrchu.

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 12.976', E 12° 53.402'
[GPX]

[MAPY.CZ]