česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Goethova stezka

Průběh Goethovy stezky

Goethova stezka patří k nejpůvabnějším karlovarským cestám. Nejen díky bustě J. W. Goetha, básníka a přírodovědce, ale i díky překrásné scenérii na pravém břehu Teplé a mnoha děkovným deskám, umístěným přímo na skalním masivu nad cestou.

J.W.Goethe

Na začátku cesty, asi 100 m od jižního okraje areálu slavného hotelu Pupp, se lze občerstvit vodou z Jeleního pramene. Tento pramen sice nenáleží do rodiny karlovarských termálních léčivých zdrojů, jeho voda vytékající z ústí 200 m dlouhého horizontálního vrtu je však považována za nejkvalitnější pitnou vodu na celém území lázní.

Nad cestou lze pozorovat skalní defilé tvořené hrubozrnnou varietou karlovarského biotitického granitu. Tento granit, náležející mladšímu intruzivnímu komplexu karlovarského plutonu (tzv. krušnohorský typ, varieta Jeleního skoku), je často hydrotermálně alterován a silně sekundárně porušen.

Lví skála

Na protějším břehu stojí za povšimnutí Lví skála. Zde je porfyrický biotitický granit pronikán mladšími, často značně mocnými žilami jemnozrnného granitu, směřujícími od severu k jihu. V blízkosti kontaktů obou granitů lze místy vysledovat žilky pegmatitů. Na skalce zaujme empírový Dorotin altán.

Dorotin altán (konec 18. století)

Dorotin altán před 100 lety

Cesta míjí Galerii umění a pokračuje v prostoru rozšíření aluviální nivy Teplé až k Poštovnímu dvoru. Nedaleko od cesty, za silnicí Karlovy Vary – Březová, před sanatoriem Richmond, je dobře přístupný pavilon pramene Štěpánka, zdroje proplyněné a silně mineralizované vody. Vývěry termy a výrony oxidu uhličitého jsou z tohoto prostoru známy již od 18. století. Blízký pramen Dorotka v samostatném pavilonu na pravém břehu Teplé představuje spolu se Štěpánkou nejjižnější vývěry termy a zřídelního plynu v Karlových Varech.

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.108', E 12° 52.831'
[GPX]

[MAPY.CZ]