česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Findlaterova cesta (Galerie umění – Findlaterův templ – Ecce Homo)

Průběh Findlaterovy cesty

Na jižním okraji lázeňského místa Karlovy Vary vyvěrají na obou březích Teplé chladnější prameny silně proplyněné minerální vody Dorotka a Štěpánka. Vývěr Dorotky je navíc doprovázen výrony suchého oxidu uhličitého. Za Galerií umění cesta stoupá vzhůru do lázeňských lesů v místech, kde dříve stávala výletní kavárna „Sanssouci“ a též letní amfiteátr. Nad parkovištěm u Galerie zaujme defilé hrubozrnného granitu variety „Jeleního skoku“, který tvoří skalní podloží po celou cestu k Findlaterovu templu i výše ke kapličce Ecce Homo. Hrubozrnný granit místy obsahuje apofýzy granitu jemnozrnného. Findlaterův templ je pozoruhodnou polokruhovou dřevěnou stavbou vystavěnou Jamesem Ogilvym, 7. hrabětem z Findlaterů, skotským šlechticem, který se zasloužil o rozvoj Karlových Varů na přelomu 18. a 19. století. Cesta míjí ze západu Jižní vrch, na jehož vrcholu byla v novogotickém slohu postavena rozhledna Karla IV.

Ecce Homo

Jižní vrch tvoří překážku, kterou řeka Teplá obtéká z východu. Vývoj říčního toku Teplé, zejména v úseku přehrada Březová – jižní okraj lázeňské zóny Karlových Varů, dokládá existenci razantních mladokvartérních pohybů. Původní severojižní směr toku Teplé, dokumentovaný mj. mladopleistocénními sedimenty, přes území sedla mezi elevacemi Vysoký hřeben a Doubská hora, byl změněn zřejmě účinky sesuvu svahových hmot v tomto prostoru. Teplá, původně ústící do Ohře v prostoru Doubí, využila starších koryt Lomnického a Cínového potoka a prorazila původní rozvodí těchto potoků a staršího Karlovarského potoka. Změněné odtokové poměry na konci risského glaciálu (v době nástupu interglaciálu R/W) umožnily hlubší otevření karlovarské termální struktury. Proplyněné termy vystupovaly k povrchu v místech bližších dnešnímu dnu údolí, kde se také tvořily zřídelní sedimenty.

Užitečné informace

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.052', E 12° 53.181'
[GPX]

[MAPY.CZ]