česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Na Milíři – Beethovenova cesta – Vítkův vrch

Průběh cesty na Vítkův vrch

Cesta začíná na rozcestí U Koníčka, blízko starého zájezdního hostince „U města Lvova“, jehož po všech stránkách zajímavá budova je dodnes zachována. Klesá od počátku Pražské silnice k vojenskému lázeňskému ústavu „Bellevue“, v jehož zahradě je dochován starý kamenný kříž (cca 10 m vpravo od cesty). Pokračuje ve svahu úzkého údolí a v místě zvaném odedávna „Kohlloh“ (podle milířů na dřevěné uhlí, které zde kdysi stávaly) kříží malou vodoteč a pokračuje po západním svahu Bukové hory (594 m n. m.), kolem altánu „U Černé Marie“, k chatě „Nad Roklí“ až na vrchol Vítkovy hory (641 m n. m.).

Vítkova hora – granit

V počátečních partiích cesty procházíte územím, jehož skalní podloží je tvořeno jemnozrnným granitem variety „Tří křížů“. Zhruba po 300 m následuje kontakt tohoto granitu s hrubozrnným granitem řazeným k tzv. „horské žule“. V odřezech cesty a v malých skalkách nad cestou je hrubozrnný porfyrický granit dobře patrný. Na výchozech je často patrné porušení až podrcení granitu ve směrech Z–V až ZSZ–VJV.

Vítkův vrch (dříve Veitsberg) je elevací budovanou neovulkanickými horninami efuzívního typu. Ve starých lomech, které byly využívány jako zdroj stavební suroviny pro budovu místní restaurace a okolní cesty, byly dobře patrny průniky čedičové lávy do puklin v hrubozrnném porfyrickém granitu. Alteraci granitu vlivem průniků bazaltové lávy popsal už v roce 1884 G. Laube a v r. 1902 i J. Knett. Zdejší čedičová hornina obsahuje především pyroxeny, olivín a plagioklasy, v menším zastoupení i křemen, zeolity a opakní minerály.

Z Vítkova vrchu je skvostný výhled k východu směrem k Doupovským horám, jejichž solitérní výběžky můžeme spatřit v podobě Bukové hory (699 m n. m.), Trávníku (694 m n. m.) a Andělské hory (716 m n. m.).

Vítkův vrch na staré pohlednici

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.251', E 12° 53.389'
[GPX]

[MAPY.CZ]