česky english deutsch <<< >>>

Karlovarské historické cesty

Stará Pražská silnice

Průběh staré Pražské silnice

Stará Pražská silnice byla vybudována v letech 1804–1811 jako Nová cesta („Neue Kunstrasse“) či „Chaucée“ a ve své době představovala skutečný div stavitelství. Stavba iniciovaná císařem Františkem I. byla z naprosté většiny provedena na státní náklady. Cena činila 160 000 zlatých. Velké zásluhy na výstavbě nové silnice měl tehdejší vrchní zemský purkrabí, hrabě Jan Rudolf Chotek. Starší Pražská cesta přestala pro narůstající počet kočárů a povozů vyhovovat, její zbytky naleznete výše ve svahu nad dnešní silnicí.

Hotel Imperial

Skalní podloží je v území mezi rozcestím U Koníčka a sedlem na Hůrkách budováno dvěma varietami granitu karlovarskému plutonu. Ke kontaktu dochází cca 200 m od zmíněného rozcestí, směrem k severu je podloží tvořeno drobně až středně zrnitým, místy porfyrickým granitem (tzv. typ Tří křížů), směrem k jihu pak hrubozrnným granitem starší skupiny (tzv. horské žuly).

Omezení řady dílčích svahů v zářezu uměle zřízené silnice signalizuje přítomnost zlomových poruch několika směrů, často se projevujících též vývojem významnějších erozních rýh. Žulové skalní podloží se nalézá poměrně mělce pod povrchem. Nejvyšší mocnost kvartérních vrstev činí cca 2,70 m. Kvartérní pokryv tvořený hlinitými štěrky, sutěmi a písčitými hlínami byl v mnoha místech staršími úpravami terénu pro výstavbu tělesa silnice odstraněn.

Výhledy ze silnice směrem k návrší Imperiálu a k jižnímu okraji lázeňského města jsou vyhledávány už přes 200 let. V roce 1812 se tady setkali také Goethe a Beethoven. Dnes je tato silnice technickou kulturní památkou.

Výhled k hotelu Imperial

Užitečné informace

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.252', E 12° 53.393'
[GPX]

[MAPY.CZ]