česky english deutsch >>>

Karlovarské historické cesty

Nejstarší Pražská silnice (Panorama – Hůrky)

Trasa původní Pražské silnice

Původní Pražská cesta vedla z lázeňského centra přes kamenný most přes Teplou u dnešní Hlavní pošty na Panoramu (dnešní ulice Na Vyhlídce), dále úbočím hory Věčný život (Ewiges Leben) k Hůrkám, kde se nacházel zájezdní hostinec. Obyvatelé této vesnice našli v obsluze vozů putujících z Prahy do lázní a zpět své živobytí. Dodnes jsou v lázeňských lesích ve svahu nad současnou Pražskou silnicí dobře patrny jak stopy po starém dláždění této původní silnice, tak místa, kde se silnice rozdvojovala, aby se vozy při setkání mohly bezpečně míjet. Tehdejší silnice vedla mezi poli (dnes jsou zde lesy), kolem usedlosti zvané Echo, jejíž poloha na morfologicky výrazné ostrožně nad ohybem silnice je dodnes impozantní. Na začátku 19. století přestala tato stará silnice pro stále narůstající počet kočárů a povozů vyhovovat a byla nahrazena silnicí novou, vybudovanou níže ve svahu, dodnes využívanou.

Granit

Podél staré silnice jsou stále patrné stopy po umělých úpravách terénu. Lze tady nalézt také drobné lomy na stavební kámen, dnes ovšem zarostlé vegetací všemožných druhů. V lomech i v odřezech pro silnici vystupují horniny typické pro jižní okolí Karlových Varů – hrubozrnné i jemnozrnné biotitické granity (žuly) náležející karlovarskému plutonu. Jsou to tedy variské plutonity o stáří 270–300 miliónů let (karbon až perm). Z mnoha míst staré silnice je i přes vzrostlý les uchvacující výhled na jižní část lázeňského města, ležící v úzkém subsekventním údolí řeky Teplé, které sleduje zlomové poruchy v granitu.

Karlovy Vary – pošta

Tento text pro Vás připravil Tomáš Vylita.

GPS pozice

N 50° 13.308', E 12° 53.414'
[GPX]

[MAPY.CZ]