česky english deutsch <<< >>>

Černošín

Kostel sv. Jiří

Kostel sv. Jiří byl již roku 1374 veden jako farní. Původně byl zasvěcen sv. Michalovi. Po požáru v roce 1611 byl znovu postaven v roce 1614 a zasvěcen nynějšímu patronovi. Duchovní správu vedli též řeholníci z Kladrub nebo Teplé. K dalšímu požáru došlo během třicetileté války. Barokní podobu získal v letech 1711 až 1736 na náklady hraběte Prospera ze Sinzendorfu. Stavba trvala dlouhých 25 let. Kostel tvoří jednolodní budova s věží před západním průčelím. Věž vystupuje z budovy až nad okapem.

Půdorys kostela

Kostel na historické fotografii

V přízemí je valeně klenutá s lunetami, pilastry na bocích a oblomovanou římsou ve vrcholu. V prvním patře tři okna, nad okapem polopatro s třemi kruhovými prolomy, nad ním 2. patro se čtyřmi okny a hodinami. Kostelní zvon je vysoký 0,94 m a má v průměru 0,97 m. Zdobí ho stylizovaná větévka, pás cípatých ornamentů z volut a řada visutých akanthů. Na plášti je viditelný obdélný rámec profilovaný, s andílky v rozích.Schodiště na kůr vystupuje ze zdiva věže segmentovým přístavkem na jihu. Vnitřek je osvětlen v kněžišti pěti polokruhovými okny, v lodi třemi páry podobných v podélných stěnách a dvěma páry ve skosených bocích; ve spojovacím křídle u věže se nalézá pár menších oken. Celý prostor je sklenut. V kněžišti je valená klenba s lunetami, v lodi tři valená pole, pásy dělená, a dvě koncové konchy. Stěny hladké. Na klenbě freskové malby, orámované oblomenými lištami a páskovím. Kazatelna s kruhovým řečništěm, zdobeným rocailly a oblomenou stříškou s baldachýnem, sochami anděla a P. Marie. V kostele jsou zachovány varhany s barokním římsovím. V nástavci barokní trojdílné zpovědnice je na dřevě zobrazen Jan Nepomucký, uvnitř vlevo sv. Petr klečící, ve středu Ukřižování, vpravo sv. Maří Magdalena. Všechny malby jsou z pol. 18. století. Autorem křížové cesty z roku 1860 je C. Sauersik.

Interiér kostela na historické fotografii

GPS pozice

N 49° 48.964', E 12° 52.937'
[GPX]

[MAPY.CZ]