česky english deutsch >>>

Černošín

Infocentrum Černošín

Informační centrum je součástí Infoturistického parku. Dále zde nalezneme odpočinkovou a relaxační zónu. Prostor slouží i jako malé muzeum přírody a zajímavostí. Mezi posezením se nacházejí ukázky hornin z okolí, u kterých je i částečný popis. Informační centrum nabízí prodej pohledů, map a průvodců, kopírování, skenování a veřejně přístupný internet. Turisté zde najdou pomoc a radu, kam za zajímavostmi do okolního regionu, získají přehled o turistických, kulturních a přírodních zajímavostech jak mikroregionu, tak i Plzeňského kraje, k dispozici jsou i různé propagační materiály, mapy cyklotras a naučných stezek a upomínkové předměty.

Díky dlouhé historii obce je zde možné zhlédnout četné historické památky, nedaleké hrady Třebel a Volfštejn. Historickým památkám v obci Černošín dominuje kostel sv. Jiří, který byl v obci připomínán již v roce 1374. Současná barokní kostelní stavba situovaná v centrální části černošínského náměstí byla budována v letech 1711–1736 na půdorysu protáhlého osmiúhelníka s podélným polygonálně uzavřeným chórem, k němuž z jihu přiléhá čtvercová sakristie. Náměstí kromě kostela zdobí také dvě barokní kamenné sochy, z nichž starší, datovaná do roku 1732, znázorňuje sv. Jana Nepomuckého. Odstupňovaný sokl nese bohatě zdobený podstavec s kartuší a latinským několikařádkovým textem. V dolní polovině náměstí je postavena socha sv. Floriána, která nese nápis z roku 1748. Odstupňovaný sokl vynáší vysoký podstavec s bočními volutami shora krytými profilovanou deskou a tradičně pojatou skulpturu sv. Floriána. Podle dochovaných zpráv byla kašna na dolním náměstí vybudována v roce 1871 jak se lze dovědět ze zachovalých nápisů. Většinou se kašny budovaly jako zdroj pitné vody, ale protože v Černošíně byl vybudován vodovod již v roce 1823, byl důvod stavby někde jinde. Kašna sloužila jako zdroj požární vody.

Užitečné informace

Infocentrum je otevřeno:

V tyto dny bude bude otevřeno pouze po předchozí telefonní dohodě – tel.: 606 303 830

GPS pozice

N 49° 48.902', E 12° 52.967'
[GPX]

[MAPY.CZ]