česky <<< >>>

Pavlovice

Josefova Huť

Chráněné území Pavlopvická stráň leží na okraji lestkovského granodioritového masivku, na jeho kontaktu s dvojslídnými svory. Svahy jsou pokryty sutěmi hlavně hlinito-kamenitého, ve východních částech hlinito-písčitého charakteru. Území je součástí hluboko zaříznutého údolí Mže, zaujímá příkré až strmé svahy s hřbítky ukončenými skalkami.

Výchozy přeměněných hornin, především svorů

Nad hranou údolí je plošina holoroviny Bezdružické vrchoviny. Na území rezervace se vyvinuly hnědé půdy — kyselá a nasycená kambizem typická. Přírodní rezervace Pavlovická stráň byla vyhlášena v roce 1988 za účelem ochrany místního přechodového typu mezi kyselými a borovými doubravami zdejší oblasti a teplomilnými doubravami nižších poloh.

Koryto Mže s naplavenými kameny

Ve stromovém patře dominují duby. Bylinné patro je velmi bohaté, obsahuje mnohé zajímavé druhy, např bělozářku liliovitou (Anthericum liliago), sleziník severní (Asplenium septentrionale), s. červený (A. trichomanes), konvalinku vonnou (Convallaria majalis), kokořík vonný (Polygonatum odoratum), náprstník velkokvětý (Digitalis grandiflora), kostřavu sivou (Festuca pallens), hrachor jarní (Lathyrus vernus), h. černý (L. niger), panetřesk skalní (Petrosedum reflexum), vikev kašubskou (Vicia cassubica), v. hrachovitou (V. pisiformis) a růži keltskou (Rosa gallica).

Ledňáček říční

Zatím jen zběžný průzkum odhalil některá vzácnější druhy ptáků, např. sýčka obecného (Athene noctua) a výra velkého (Bubo bubo), hnízdícího v bezprostředním okolí rezervace a ledňáčka říčního (Alcedo atthis) na řece pod rezervací. Z bezobratlých byli zjištěni dva druhy subatlantských nosatců, vázané na porost janovce. Jeden z nich zde má jedinou ze dvou známých českých lokalit. Na podrobné zoologické zhodnocení rezervaci ještě čeká. Jediným vážným problémem rezervace bylo vniknutí trnovníku akátu. V letech 1995–1996 byly provedeny úspěšné zásahy k jeho odstranění.

GPS pozice

N 49° 49.455', E 12° 47.093'
[GPX]

[MAPY.CZ]