česky english deutsch >>>

Pavlovice

Lom Pavlovice

Vulkanické těleso Hůrky u Pavlovic (566 m) je uloženo na pararulách tepelského krystalinika. Je situováno na tektonické linii zhruba východozápadního směru, která určuje tok Mže západně od Kočova. Stejný je i směr proudového příkrovu o délce 180 a šířce 130 m, který je budován nefelinickým tefritem šedočerné barvy. Tefrit je jemnozrnný až celistvý, bez výraznějších vyrostlic tmavých minerálů. Hornina má povětšinou nevýraznou sloupcovitou odlučnost, jež lokálně přechází až do kulovitého rozpadu. Je prostoupena několika poruchami směru cca SZ-JV, podle kterých došlo k lokálním pohybům krátce po výlevu. Malá část tělesa byla postižena silnou hydrotermální přeměnou, jejímž výsledkem je vznik kuličkovitého rozpadu horniny (tzv. sonnenbrand). Během těžby byl zhruba uprostřed tělesa odhalen sopouch vyplněný šedou struskovitou horninou, který se ve dně lomu zužoval až na průměr 12–14 m.

Čelo opuštěného lomu zatopeného vodou

V současné době je ložisko vydobyto. Z petrologického hlediska spadají tyto horniny do severočeské alkalické provincie. Jsou to horniny převážně nenasycené se slabým obsahem zástupců živců – foidů. Jejich vznik se datuje na rozhraní starších a mladších třetihor patří k vypreparovaným výplním nejvyšších, nálevkovitě k povrchu rozšířených částí sopouchů. Zdejší tefrity patří mezi hojnější typy třetihorních vyvřelin tohoto kraje. Využívaly se dlouho jako dobrý stavební materiál. V těžebních stěnách je možno pozorovat prvky sloupcovité odlučnosti čedičové horniny a postupné zarůstání teplomilnou vegetací.

Čedičová suť pod stěnou

Čedičový lom je vzdálen asi 30 minut od obce Pavlovice po silnici z Pavlovic směrem na Josefovu Huť, za obcí vlevo vzhůru štěrkovou cestou. Lom je v jihovýchodní části návrší Hůrka v oblouku Mže. Byl založen v roce 1942. Těžba v něm skončila v minulém století a po zatopení se stal vyhledávaným přírodním koupalištěm a potápěčskou lokalitou.

Jezero neslouží pouze ke koupání, ale i jako biotop

GPS pozice

N 49° 48.612', E 12° 46.694'
[GPX]

[MAPY.CZ]