česky english deutsch <<< >>>

Kříženec

Homole

Homole je izolovaný kopec (681 m n.m.), 8 km jihovýchodně od Mariánských Lázní a 6 km na jihovýchod od Chodové Plané. Návrší Homole představuje relikt lávových příkrovů pravděpodobně z překryté a vyplněné lokální přívodní dráhy.

Vrch Homole

Stáří je stejně jako u všech mladých vulkanitů západních Čech oligocénní. Složení horniny je olivinický bazalt s rhonitem. Ve spodní části lomové stěny jsou odkryty kulovité, zčásti cibulovitě rozpadavé bazalty, doprovázené běložlutým, rezavě skvrnitým jílem, který představuje dokonale rozložený původní bazalt. Charakter větrání svědčí o tom, že lávový proud natekl do vody, pravděpodobně do mělké vodní nádrže, kterou zcela vyplnil, protože svrchní část lávy v lomovém odkryvu je neporušena. Lokalita představuje jeden z příkladů samostatných vulkanických těles, vzniklých v oligocénu, prorážející mladoprvohorní metamorfity. Takových těles je sice v širším okolí Mariánských Lázní více, ale Homole představuje příklad, kde lávové proudy stékaly do vodní nádrže (patrně lokální malé jezírko), vyplnily ji a horní část již je suchozemská.

Lomová stěna

Zajímavý přírodní útvar. Byl zde založen dnes již opuštěný stěnový lom v jižní straně pahorku. Vzhledem k tomu, že ještě v roce 1992 byl prostor opuštěného lomu využíván jako vojenské (řidičské) cvičiště, nehrozilo nebezpečí případného zničení lokality skládkou. Zájmová stěna je od cvičné dráhy oddělena bariérou.

Stěna s vysílačem

GPS pozice

N 49° 52.838', E 12° 47.731'
[GPX]

[MAPY.CZ]