česky english deutsch <<< >>>

Kříženec

Pegmatit

Lom v Kříženci je založen na vrchu Homole (kóta 679 m n.m.), východně od obce. Stěnový lom je založen v denudačním zbytku mocného příkrovu. V lomu je odkryt olivinický nefelinit, v němž se vyskytovaly a dosud vyskytují krystaly olivínu velké 2 – 3 cm. Spolu s ním se vyskytují i 2 – 3 cm velké, sloupečkovité krystaly tmavého pyroxenu. Oba minerály jsou také spolu s nefelinem součástí základní hmoty horniny.

Historická fotka Homole

Homole dnes

Kromě toho severně a severovýchodně od obce byly odkryty poměrně mocné žíly pegmatitu, které probíhají v rulách a svorech. Největší z nich byla na severním okraji obce a měla mocnost 20 m. Na žílách se vyskytuje blokový a písmenkový pegmatit a někdy i bloky křemene. Bylo tu dosud zjištěno 15 nerostů a nejhojnější jsou živec, křemen a muskovit. Z živců se vyskytuje především albit. Tvoří zde bílá, drobná zrna, vyskytující se v hnízdech či v pruzích v pegmatitu. Jiným živcem je tu mikroklin.

Žíla pegmatitu. Pegmatit je hěndý, tzv. písmenkový pegmatit je naznačen tečkami

Je slabě narůžovělý a hojně převládá v hlubších částech pegmatitu. Křemen tu tvoří několik generací. Je bílý až slabě namodralý s drobnými krystaly v dutinách. Muskovit je velmi hojný. Často tvoří velké šestiboké nebo okrouhlé lupeny, nebo jsou tyto lupeny seskupeny v hnízda. Dále se zde nachází také apatit jako drobná zelená zrna. Apatit provázejí hojná zrna, někdy i krystalicky omezená, jasně červeného granátu a nehojného černého biotitu. Ostatní minerály, např. turmalín, zirkon či pyrit jsou vzácnější.

Zbytky po těžbě pegmatitu

GPS pozice

N 49° 52.890', E 12° 46.546'
[GPX]

[MAPY.CZ]