česky english deutsch <<<

Chodová Planá

Výroba piva

Borský žulový masiv tvoří těleso granitoidních hornin protažené severojižním směrem. Masiv v délce téměř 40 km sleduje poruchové linie mariánskolázeňského zlomu. Na svém východním okraji ostře proniká do krystalických břidlic tepelsko-barrandienské jednotky a místy má vyvinutým kontaktním dvůr. Západní kontakt vůči českoleskému moldanubiku je migmatitového charakteru. Masiv nejspíše vznikal v prostředí magmatického oblouku nad subdukční zónou a skládá se z bazičtější části tvořené diority a z kyselejších porfyrických granodioritů a granitů.

Žulové horniny zvětrávají na hrubozrnné písčité eluvium a nejinak je tomu i v případě hrubě porfyrické biotitické žuly u Chodové Plané. Při určitém stupni zvětrání je horninový masiv relativně dobře těžitelný i při zachování pevnosti a stability. Toto prostředí je ideální pro ražbu podzemních sklepení. Původ sklepů je spojován se vznikem středověkého chodského hrádku, který po připojení Chebska k Českému království ztratil význam a zanikl. Později se opuštěné prostory začaly využívat jako pivovarské sklepy. Nejstarší písemný doklad o pivovaru v Chodové Plané je datován do roku 1573. Jeho nynější podoba pochází z roku 1862, kdy byl znovu vybudován na místě původního objektu, který padl za oběť ničivému požáru.

V meziválečném období dosáhl pivovar největšího výstavu v roce 1925, bylo to téměř 62 tisíc hektolitrů. Pivovar vlastnil v té době 47 hostinců a asi 600 dalších hospod odebíralo pivo podle pevných smluv. Této produkce se po roce 1945 podařilo znovu dosáhnout na počátku šedesátých let. Od roku 1992 působí rodinný pivovar v Chodové Plané samostatně. Roční výroba společnosti Chodovar je udávána na hranici 90 tisíc hektolitrů piva a stáčené minerální vody.

Prastaré sklepy ze 12. století jsou dodnes používány k dokvášení piva. V části skalního labyrintu bylo zřízeno malé pivovarské muzeum a stylová restaurace. Kromě širokého sortimentu jídel české a zahraniční kuchyně v ní mají návštěvníci jedinečnou možnost ochutnat přírodní kvasnicové pivo čepované přímo z ležáckých sudů z nitra žulového masivu.

Stáčírná Il-Sano

Hlavní budova pivovaru

Vstup do pivovarské hospody

GPS pozice

N 49° 53.600', E 12° 43.702'
[GPX]

[MAPY.CZ]