česky english deutsch <<< >>>

Chodová Planá

Židovský hřbitov

Nejstarším dokladem o židovském osídlení je údaj z oku 1570. Po roce 1680 zde vrchnost usadila deset rodin vypovězených z města Plané a časem se jejich počet dále zvyšoval. K rychlému vylidňování stěhováním do měst došlo po polovině 19. století, důvodem byly především požáry obce z let 1866 a 1872. Ještě roku 1880 však židé tvořili jedinou nekatolickou menšinu v městečku.

Obživou zdejších obyvatel bylo kromě obvyklých židovských řemesel, živností a obchodních odvětví také soukenictví a práce poštovních poslů. Pozoruhodný je zde počet trafikantů, jednalo se o nájemce okrskových skladů tabáku. Israel Hönig von Hönigsberg byl od roku 1764 dokonce hlavním nájemcem tabákového obchodu pro rakouské země.

Židovská ulice si svou podobu zachovala až do 2. poloviny 20. století. Po roce 1958 byly z důvodu rozšíření vozovky zbořeny všechny budovy na východní straně ulice. Souvislá řada domů na západní straně ulice i trojice domů v Pivovarské ul. jsou dochované většinou v modernizované podobě.

Nejstarší známou modlitebnu z roku 1645 nahradila o třicet let později dřevěná synagoga. Zděná synagoga byla postavena v letech 1757–59. Synagoga byla příliš vysoká, proto za to byla židovská obec potrestána pokutou a navíc muselo být průčelí synagogy černě natřen. Jádrem barokní budovy byl klenutý modlitební sál pro muže. Po 2. světové válce byly její prostory využívány jako zemědělské skladiště, ke šrotování i jako stáj. Roku 1958 byl zbořen rabínský dům, který synagogu zakrýval od ulice, a údajně brzy potom i synagoga se sousedními domy.

Původní hřbitov byl založen pravděpodobně ve 2. polovině 17. století. Nejstarší část hřbitova se rozkládá na svazích i na temeni nízkého skalnatého návrší. V 19. století, v souvislosti se změnou okolí na anglický park, byl hřbitov ohrazen zdí. Pohřbívat se zde přestalo po roce 1889, kdy byla zcela zaplněná hroby. V letech 2001–2003 byl hřbitov opraven.

Dochovalo se 257 náhrobků a jejich fragmentů. Nejstarší čitelné náhrobky pocházejí z počátku 18. století. Mnohé barokní náhrobky jsou bohatě umělecky zdobeny.

GPS pozice

N 49° 53.554', E 12° 43.505'
[GPX]

[MAPY.CZ]