česky english deutsch <<< >>>

Chodová Planá

Chodová Planá

Veškeré písemné doklady o minulosti Chodové Plané shořely při požáru roku 1733. Přesto je nesporný český původ sídla Chodová Planá i poměrně pomalu se vyvíjející česko-německé osídlení. První dochovaná zmínka pochází z roku 1319, kdy jsou uváděni zdejší páni Ctibor a Oldřich. Obec bývala střídavě v rukou různých rytířů anebo kláštera Teplá. V 15. století vlastnili obec zprvu páni z Kočova, pak páni z Rebersreuthu, z nichž Heinz a Kryštof společně s tepelským opatem Zikmundem založili rybník Regent. Po bitvě na Bílé Hoře (1620) se dostala do rukou Haimhausenů a zůstala jim až do zrušení poddanství v roce 1848.

Historická fotografie hlavní ulice

Na náměstí při staré zemské stezce vedoucí z Plzně do Norimberku stojí kostel svatého Jana Křtitele. Dnešní barokní podobu získal kostel v letech 1748–1754. Dominantní poloha kostela chráněná rybníkem je považována za původní polohu malého hradu, který již v 12. století měli držet Chodové. Jedná se o králem určené strážce hranice s velkými privilegii. Kostel byl součástí i původního hrádku, ten v roce 1413 nahradila tvrz, která stávala nejspíše také v těchto místech. Vedle kostela stojí starý zámek, který přestal plnit svojí funkci v 19. století a byl nahrazen zámkem novým, který stojí v jižní části obce, který byl dokončen v roce 1906. Dílo vídeňského architekta Feldscharka s překrásným přírodním parkem se dochovalo dodnes. Po druhé světové válce, v letech 1950–1990, sloužil zámek jako kasárna vojska pohraniční stráže.

Kašna na náměstí

Kostel sv. Jana Křtitele

Odedávna je součástí města židovská obec. Byla zlikvidována v roce 1938 a zůstaly pouze dva židovské hřbitovy. Významný je zdejší pivovar, založený 1573, ale pivo tu vařili obyvatelé už mnohem dříve Také hornictví tu prosperovalo už od 13. století. Na panství v okolí se těžilo olovo a stříbro. V roce 1774 postavil Zikmund Haimhausen v Broumově železárnu s vysokou pecí a hamrem.

GPS pozice

N 49° 53.691', E 12° 43.778'
[GPX]

[MAPY.CZ]