česky english deutsch <<< >>>

Chodová Planá

Il Sano

Přírodní minerální voda Il-Sano vyvěrá ze starého zřídla v Mariánskolá­zeňském zlomu z hloubky téměř 60 m. Horniny krystalinika Slavkovského lesa tvoří v těchto místech především ruly a amfibolity, která doprovázejí drobná tělesa gaber, pegmatity a porfyry. Minerální voda je charakterizována jako přírodní železnatá kyselka hydrogenuhličitano-hořečnato-vápenatého typu. Obsahuje řadu cenných prvků a dvojmocné železo, které bylo dříve označováno jako kov života. Minerální voda má teplotu 10,3 °C. Pramen je znám již několik staletí, kdy vyvěral z vykotlaného pařezu. Písemná zmínka pochází již z roku 1679, kdy byl popisován jako hlavní ze tří pramenů, které využívají poddaní. Další prameny dnes nazýváme jako Rabářskou a Pístovskou kyselku.

Původní stáčírna vody Il Sano

Komerční využívání pramene začalo až na konci 19. století, kdy pozemek s prameništěm koupil učitel Gotschy, který se rozhodl kyselku stáčet. Na dně lahví se začaly usazovat okrové sedimenty železa. Kvůli nim nešla minerálka na odbyt a první projekt na stáčení byl neúspěšný. Potom proběhlo několik spekulativních nákupů pozemku, ovšem až do druhé světové války bez většího využití pramene. V průběhu druhé světové války byla voda z Il Sana dodávána wehrmachtu. V roce 1973 se začala voda z Il Sana plnit do cisteren a dovážet do pivovaru v Chodové Plané, kde se stáčela a s kofolovou příchutí se distribuovala po celých západních Čechách. V roce 1978 již byl stav původní stáčírny u pramenu v katastrofál­ním stavu.

Neudržované okolí původního pramene

Byl vytvořen nový vrt, který byl zakryt dřevěným a později zděným domkem. Vrt je oplocen a nepřístupný. Dnes se pramen stáčí v Chodovaru jako přírodní nebo s různými příchutěmi. Voda je také využívána v pivovarských lázních.

Nový vrt vedle původní stáčírny

GPS pozice

N 49° 54.798', E 12° 45.215'
[GPX]

[MAPY.CZ]