česky english deutsch <<< >>>

Chodová Planá

Rybník Regent

Nejznámějším rybníkem je bezpochyby Regent, i když se nejedná o největší ani nejstarší rybník. Tato prvenství patří Podhornímu rybníku. Regent má ovšem také dlouhou historii. První napouštění se konalo v roce 1479. Zakladateli rybníka byli tepelský opad Zikmund a páni z Chodové Plané Christoph a Heinrich Landvistové z Rebersreutu. Je posledním a největším rybníkem soustavy vedoucí přes Mnišský les. Soustavu napájí voda ze Senného potoka. Je tvořena jedenácti rybníky, které vznikly na bažinatém území tvořeném písčitými a hlinitými sedimenty. Podloží rybníka Regent je tvořeno žulami. V posledním století několik rybníku ze soustavy zaniklo a na jejich místě se opět vytvořily mokřady s typickou vlhkomilnou flórou a faunou.

Rybník s typickou pobřežní vegetací

Hladina Regentu zabírá plochu 52 ha. Průměrná hloubka rybníka je přes 1 metr. Nejhlubší místo je u výpustě, kde dosahuje 3,2 metru. Jedná se o chovný rybník. Z toho důvodu není voda vhodná ke koupání a rybolov je zakázán. Výlov probíhá každý rok na přelomu září a října. Nejvíce je v rybníce kaprů (500 q), hojně jsou zastoupeni líni (6 q) a tolstolobici (12 q) s amury (3 q). Dále se v rybníce vyskytují candáti, štiky a sumci, z nich největší vylovený v roce 2011 měřil 130 cm a vážil 27 kg. Na hladině a v okolí rybníka lze pozorovat vodní ptactvo.

Berneška velká

Zajímavým hostem je hohol severní (Bucephala clangula). Jedná se o druh, jehož samci jsou velmi nápadní, mají tmavě zelenou hlavu, černobílou kresbu na zádech a bílou skvrnu pod okem. V ČR nejen pravidelně zimuje a protahuje, ale začal i hnízdit a postupně se jeho hnízdění šíří a zvětšuje se počet párů. První hnízdění v oblasti bylo zjištěno na Holýšovsku v roce 2005 a v posledních letech jsou k dispozici i pozorování párů v hnízdním období na rybnících u Boru a v u Chodové Plané. Jsou pozorování jednotlivci, občas skupinky o 5 až 14 jedincích.

Kapr obecný

GPS pozice

N 49° 54.296', E 12° 44.128'
[GPX]

[MAPY.CZ]