česky english deutsch >>>

Chodová Planá

Pivovarské muzeum

Geologické podloží tvoří horniny borského masivu. Borský masiv je přibližně sj. směrem protažené těleso, které vystoupilo k povrchu během variského vrásnění a má výrazně intruzivní charakter. Hlavní horninou masivu je porfyrický biotitický granit (žula). Při okrajích masivu však převažuje křemenný diorit. V horninách masivu se objevují četné uzavřeniny (xenolity) i větší čočkovité enklávy rul a amfibolitu. Žilný doprovod masivu tvoří leukokratní žuly a aplity.

Chodby jsou vytesané v žule

Žuly borského masivu jsou vidět při vstupu do restaurace Ve Skále, která je umístěna v bývalých pivovarských sklepích. Ochutnat zde můžete Kromě širokého sortimentu jídel české a zahraniční kuchyně tak restaurace nabízí návštěvníkům i jedinečnou možnost ochutnat přírodní kvasnicové pivo čepované přímo z ležáckých sudů skalního sklepa i rozmanité pivní speciality. Ještě než vytesanou chodbou dorazíte do restaurace, projdete malým pivovarnickým muzeem, které seznamuje s historií a postupy vaření piva. O současnosti vaření piva se dozvíte zase při exkurzi po pivovaru, která je zakončena ochutnávkou. Pro opravdové milovníky piva jsou připraveny pivní lázně a wellness hotel. Pravé pivní lázně jsou originální rekondiční lázeňská terapie využívající kombinaci léčebných účinků teplé minerální vody z pramenu Il Sano, piva, surovin pro výrobu piva, produktů vznikajících při výrobě piva a klasické masáže.

Vchod do restaurace Ve skále

Rodinný pivovar v Chodové Plané byl vystavěn nad prastarými sklepy vytesanými v žulovém masivu. Dokladem dávné historie jsou původní ležácké sklepy ze 14. století, dodnes používané k dokvášení zdejšího speciálního ležáku. Historický areál pivovaru je vyhledávaným turistickým místem.

Část expozice

Restaurace

GPS pozice

N 49° 53.597', E 12° 43.576'
[GPX]

[MAPY.CZ]