česky english deutsch <<< >>>

Bezdružice - Úterý

Synagoga Bezdružice

Přítomnost židovského obyvatelstva je doložena v obci již v 17. století. Nejpravděpodobněji se první rodina přistěhovala ze Skupče v roce 1694. K ní se přidávaly další rodiny. Ke konci 18. století žilo v Bezdružicích 15 židovských rodin. Vrcholu dosáhla židovská populace ve městě v roce 1880, kdy zde bylo zaznamenáno 133 obyvatel židovského původu. Od tohoto roku počet židovských obyvatel ve městě klesal. Bylo to způsobeno stěhováním Židů do větších měst. V souvislosti s růstem nebo poklesem obyvatelstva se měnila i židovská čtvrť. Domy a domky byly soustředěny od počátku 18. století západně od dnešní Plzeňské ulice. Nejničivější požár postihl čtvrť v roce 1891. Po úderu blesku vyhořely všechny domy kromě synagogy a musely být znovu vystavěny. Dodnes se dochovalo více než 10 židovských domů v Plzeňské a Švermově ulici. První známá modlitebna byla součástí největšího obytného domu, který stával na místě dnešního domu č.p. 78 na jižní straně Švermovy ulice. V roce 1812 byla postavena větší synagoga mezi východní stranou Židovského dvora a Plzeňskou ulicí. Synagoga je postavena v klasicistním stylu s valbovou střechou. S příchodem fašistů v roce 1938 bylo zničeno její vnitřní zařízení a od té doby byla využívána jako skladiště a stodola.

Bezdružická synagoga přestavěná na stodolu

Okno nad vchodem

Kameny na stavbu byly dováženy z okolí

Synagoga je dnes v soukromém vlastnictví. Do dnešních dnů má dochované severní dvoupodlažní ženské oddělení, propojené s modlitebním sálem zděnými arkádami. Dále jsou v sále zachované zbytky štukové výzdoby a dřevěná omítnutá imitace klenby. Zajímavá je rovněž dvojitá vazba krovu. Značně zdevastovaný židovský hřbitov leží asi 800 m severozápadně od bezdružického náměstí a 600 metrů jihovýchodně od návsi obce Řešín. Byl založen kolem roku 1761 na pozemku věnovaném majiteli zámku z šlechtického rodu Löwensteinů. Zde byli pohřbíváni zemřelí z náboženských obcí Cebiv, Lestkov, Skupeč a dalších okolních obcí. Hřbitov je přístupný po žlutě značené turistické stezce. Nyní se na hřbitově nachází přes 212 náhrobků, ale většina z nich je povalených.

GPS pozice

N 49° 54.365', E 12° 58.408'
[GPX]

[MAPY.CZ]