česky english deutsch <<< >>>

Bezdružice - Úterý

Těžba zlata

Obsahy zlata v horninách jsou nízké, a proto se udávají v gramech nebo miligramech na tunu. Běžně se uvádějí v jednotkách ppm a ppb. Tyto jednotky jsou odvozeny z anglického názvu part per million, tedy jeden díl z miliónu, a part per billion, tzn. jedna část z miliardy. V mořské vodě je rozptýleno 0,001 až 6 mg zlata v 1 m3. Oceány tak obsahují 10 miliónů tun zlata. Zemská kůra obsahuje v tuně průměrně 0,0035 g zlata. V břidlicích je 3,5 ppb, ve vápencích 1,8 ppb, v rulách 4 ppb, v žulách 1,7 ppb a v pískovcích 4,5 ppb zlata. Celkové množství zlata vytěžené člověkem se odhaduje na 75 000 až 117 000 tun. Z celkového množství zlata vytěženého člověkem bylo do roku 1492 získáno asi 2 %, 8 % v letech 1492–1800, 25 % bylo vytěženo v 19. století a 65 % bylo získáno ve 20. století. Zlato se vyskytuje také v Úterském potoce. Jeho okolí tvoří také horniny se zlatem, které vznikly před stovkami milionů let. Působením vody, mrazu a slunečního záření zvětrávaly. V období prvohor zvaném karbon, z nich před 300 miliony let, vznikly zlatonosné písky. Zlatonosné písky mají hrubé, jemné až prachové podíly ryzího zlata. Podle velikosti je lze rozdělit na hrubé zrno nad 2 mm, střední zrno 1–2 mm, jemné zrno 0,5–1 mm a prach tvořený zrnky menšími než 0,5 mm. Zlatonosné horniny byly u Křivců dolovány již Kelty a také ve středověku. Do okolí Úterý bylo zlato přineseno potokem. V Úterském potoce se získávalo rýžováním z náplavů písků a štěrkopísků. Tato metoda využívá toho, že je zlato mnohem těžší než štěrk a písek a zhruba 19krát těžší než voda. Směs štěrku a písku se nabere na rýžovací pánev a pomocí proudu vody a za neustálého kroužení pánví se tak postupně odplavují lehčí částice. Při troše štěstí se nakonec na dně začnou lesknout zlaté plíšky, jejichž velikost dosahuje v okolí Úterý až tři milimetry.

Pinky jsou tvary reliéfu vzniklé díky hornické činnosti

Zlatokopecká šachta v rýžovisku. V silné vtstvě náplavů musí zlatokop za zlatem až na skalní dno

Zlatinky – šupinky zlata

GPS pozice

N 49° 55.663', E 12° 57.901'
[GPX]

[MAPY.CZ]