česky english deutsch <<< >>>

Bezdružice - Úterý

Špičák

Čedič , který tvoří vrch Špičák, patří mezi nejjižnější izolovaný výskyt v Čechách. Sopouch proráží horniny svrchního proterozoika a vznikl během sopečné činnosti, která se v této oblasti odehrála na rozhraní starších a mladších třetihor.

Schéma vzniku hory při třetihorní erupci

Čedič, čili bazalt patří mezi nejběžnější výlevné vyvřelé horniny. Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu spíše šedou. Pro čedič je charakteristická jemnozrnná stavba vzniklá rychlým utuhnutím lávy na povrchu. Ve své stavbě drobné bublinky vyplněné druhotnou mineralizací Čedičové horniny tvoří vypreparované výplně nejvyšších, nálevkovitě k povrchu rozšířených částí přívodních drah magmatu tzv. sopouchů. Horniny mají většinou nevýraznou sloupcovitou odlučnost, která místy přechází až do kulovitého rozpadu. Základní hmota horniny je tvořena minerály, jako jsou tmavý pyroxen, zelený olivín, a objevují se i bílý analcim, nažloutlý nefelin a černý magnetit. Magnetit je příčinou zvýšeného magnetizmu čedičových hornin. Z regionálně geologického hlediska patří tyto čediče do severočeské vulkanické alkalické provincie. To znamená, že obsahují také tzv. zástupci živců, kterým geologové říkají foidy. Mezi foidy patří např. nefelin, který se objevuje v šedočerné základní hmotě. Čedič je jemnozrnný až celistvý, bez výraznějších vyrostlic tmavých minerálů. Malé dutiny bývají v hornině vyplněny zeolity. Bílý natrolit patří k nejběžnějším. Jeho krystaly jsou většinou dlouze sloupcovité až jehlicovité. Jehlice natrolitu tvořící převážně svazky a radiálně paprsčité trsy. Ještě hojnější jsou drobné kulovité agregáty natrolitu. Barvu má bílou až šedou, jen velmi vzácně najdeme načervenalé agregáty tohoto minerálu. Natrolit provázejí i další zeolitové minerály, např. tabulkový heulandit či zrnitý chabazit. Oba většinou bývají bezbarvé nebo bělošedé a tvoří drobné krystaly. Čediče patří mezi hojnější typy třetihorních vyvřelin tohoto kraje. Využívaly se od 19. století jako dobrý materiál pro stavby silnic.

Stínovaná mapa okolí Špičáku (Podkladová data ČUZK)

Pohled ze Špičáku směrem na Bezdružice

GPS pozice

N 49° 54.951', E 12° 58.460'
[GPX]

[MAPY.CZ]