česky english deutsch <<< >>>

Bezdružice - Úterý

Křivce - geologie

Na první pohled les vypadá, jakoby v něm v minulosti proběhla bitva. Bitevní pole je již zarostlé. Povrch pokrývají kopečky a krátery. Pravda je, že zde žádná bitva neproběhla, ale jedná se o historické zlatonosné pole. Zlatokopové v těchto místech objevili rozsypy zlata v usazeninách koryta řeky, která tudy protékala v karbonu. To je období prvohor, které probíhalo před více než 300 miliony let. Jistě Vás napadá otázka, jak mohla řeka téct na kopci? Pro odpověď se musíme vrátit zpět do minulosti v období prvohor, které geologové nazývají karbon. Slepence a pískovce z karbonu jsou zbytkem původní horniny, která byla později rozrušena činností vody a potoky odplavena. Pozůstatek naplavenin se zlatonosnými rozsypy se zachoval díky zlomům a poklesům, které způsobily, že uvázly ve starších krystalických břidlicích, které tvoří okolí. Jednotlivé trhliny a prostory vyplnily jako umyvadlo. Celková mocnost zachovalých sedimentů nepřesahuje 50 metrů. V okolí Křivců byly nalezeny čtyři zlatonosné polohy.

Výchoz zvětralých hornin u silnice do Křivců

Dobývalo se několika způsoby. Prvním z nich bylo rýžování povrchových výchozů, které byly odhaleny díky neustále probíhající erozi. Druhým způsobem bylo dobývání šachticemi, ze kterých se razily chodby. Při této těžbě v dolech byl na povrch vynášen písek, který obsahoval zlato. Protože zde dobývání zlata bylo velmi intenzivní, jsou zlatonosné pískovcové polohy protkány chodbami, jako by tu řádil krtek. Výnosnost byla maximálně 0,5 gramu na jeden metr krychlový vytěžené horniny. Ještě dnes na haldách v lese je možné rýžovat zlato, které původní zlatokopové zanechali při těžbě. Zlatinky, jak se nazývají malé částečky zlata, mají podobu plíšků nebo peciček do velikosti 3 mm. Zdejší zlato má ovšem vysokou ryzost, takže každý kousek má svou cenu.

Zlato bylo dobýváno na vrcholu údolí. Na místo dolování se dostanete, pokud projedete vsí Křivce (tagg Těžba zlata).

Staré zlatokopecké práce v okolí Kivců (upraveno podle Klomínského, 1983) 1 – staré práce, 2 – hranice karbonského reliktu, 3 – rozsah rozvlečeného karbonu 4 – linie geologického řezu

Podélný geologický řez karbonského reliktu u Křivců 1 – písky a pískovce, zčásti arkózové, 2 – jílovité písky a pískovce, 3 – hrubozrné písky a pískovce, 4 – štěrky a slepence, zčásti arkózové, 5 – štěrkopísky, 6 – proterozoikum, 7 – pegmatit, 8 – pískovna

GPS pozice

N 49° 55.225', E 12° 59.102'
[GPX]

[MAPY.CZ]