česky english deutsch <<< >>>

Bezdružice - Úterý

Úterý

Úterý je překrásná obec, s mnoha cennými historickými budovami, ke kterým patří např. barokní kostely Narození sv. Jana Křtitele a sv. Václava, náměstí s měšťanskými domy či renesanční radnice. Každého také upoutá nádherná příroda malebného údolí Úterského potoka. Okolí současného města Úterý bylo osídleno již ve střední době bronzové asi před 3 500 lety. Archeologické průzkumy objevily u nedalekého Šipína mohylové hroby a keltské hradiště, které bylo později osídleno i Slovani. Podle pověsti osadu založili horníci, z nichž jeden bloudil v okolních lesích, až únavou usnul. Ve spánku se mu zdálo o nalezišti zlata. Když se probudil, spatřil havrana, který v zobáku svíral zlatý prsten. Sledoval jeho let a v místech, kde havran prsten upustil a pak našel zlatonosné usazeniny. Dolování v okolí začalo koncem 11. století. Městečko bylo nazváno Úterý podle dne, kdy od 13. století provozovalo trhy. Německý název zněl Neumarkt (Nový trh), a latinské jméno Novum forum. Koncem 13. století těžba zlata upadala. Osada však těžila z výhodné polohy poblíž staré obchodní cesty, vedoucí z německého Wurzburgu na Cheb a přes Teplou a Manětín dál na Prahu, jejíž odbočka vedla z Teplé přes Úterý na Plzeň. Úterý v roce 1233 koupil klášter premonstrátů a pak byly její osudy spjaty s klášterem v Teplé až do roku 1848. Roku 1582 bylo město včetně zdejší mincovny zničeno povodní a v třicetileté válce (1618–1648) vypleněno. Na konci 17. Století bylo po požáru znovu postaveno, ale zachovalo si svůj středověky charakter. Domy kolem náměstí si uchovaly svá gotická jádra, která byla renesančně nebo barokně upravena. Na náměstí je zajímavá i renesanční radnice z roku 1561, která má zachovaný renesanční průjezd do dvora a obdélníková okna s podokenními římsami. Náměstí se honosí trojbokým mariánským sloupem z roku 1731. Sloup nese sochu Madony přivezenou z Chebu, u rohů trojbokého podstavce rustikální sochy svatých Šebestiána, Vojtěcha a Floriána z produkce místních kameníků. Jižně od sloupu se zachovala kamenná kašna z počátku 19. století.

Úterská radnice

Klasická zástavba města

Kostel narození sv. Jana Křtitele

Znak Úterý je odvozen podle staré pověsti – na něm je ve žlutém poli zobrazen kráčející havran se zlatým prstenem v zobáku a nad ním je paroží s hraběcí korunou.

Znak města Úterý

GPS pozice

N 49° 56.418', E 13° 0.276'
[GPX]

[MAPY.CZ]