česky english deutsch >>>

Bezdružice - Úterý

Bezdružice

První zmínka o Bezdružicích pochází z roku 1227. Okolí města tvoří svorové fylity tepelského krystalinika. V třetihorách prorazily proterozoické horniny čediče, které se nacházejí ve městě a na svahu nad pravým břehem Nezdického potoka. Šedočerné sopečné horniny patří bazaltům a bazanitům. Bazalty patří k nejběžnějším výlevným magmatickým horninám. Jsou tvořeny přibližně stejným dílem z živců (plagioklasů) a pyroxenů a menší část tvoří olivín a magnetit. Základní hmota bazanitů je také tvořena živci a pyroxeny a navíc jsou v ní zastoupeny analcim a nefelin. Malé dutiny jsou vyplněny zeolity.

Bazaltový lom knížete Löwenstein-Wertheima kolem roku 1905 (Radischerberg)

Kamenný hrad byl v Bezdružících postaven na bazanitové skále za rytíře Buška z Bezdružic, který vlastnil panství v letech 1360 až 1372. Panství často střídalo majitele, mezi které patřili např. Löwensteinové, Kolovratové a Švamberkové. Nejvýznamnější osobností spojovanou s Bezdružicemi je Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který ale z obce vůbec nepocházel, protože jeho rod tento kraj opustil již ve 14. století. Bezdružice byly povýšeny na město v roce 1459. Ke konci třicetileté války bylo město i hrad vypáleny Švédy a ještě stiženy morovou epidemií, která zapříčinila značný úbytek obyvatelstva. Namísto hradu byl v letech 1771 až 1776 vybudován barokní zámek a pod ním pivovar s poplužním dvorem. Od té doby ho až do roku 1950 obývali Löwensteinové, později byl využíván jako rekreační zařízení. Do současnosti se zachovalo nádvoří s dvěma křídly gotických budov vystavěných patrně ve 14. a 15. století. Nádvoří je přístupné gotickou bránou. Objekt prošel renesanční přestavbou za posledních Kolovratů a Elpognarů. Budovy kolem nádvoří byly tehdy minimálně o jedno patro vyšší.

Bezdružice na dobové pohlednici ze začátku 20. století

Od r. 2004 v zámku sídlí Muzeum českého uměleckého sklářství a kapli zdobí skleněný betlém. Na náměstí je Sloup sv. Floriána z r. 1732. Původně gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie, který byl zmiňován v roce 1515, byl barokně přestavěn v letech 1710–1711 a upraven v empírovém stylu po požáru v r. 1838. Od roku 1995 prošel kostel rekonstrukcí. V Úterské ulici je známá dvojice empírových domů a ve městě byla r. 2007 obnovena kaple Nejsvětější Trojice.

Fotografie náměstí z roku 1927

Fotka Bezdruzic ze 60. let

GPS pozice

N 49° 54.477', E 12° 58.170'
[GPX]

[MAPY.CZ]