česky english deutsch <<< >>>

Brány geoparku

Turnov

Turnov se zhruba 14 500 obyvateli je nedílnou součástí krajiny zvané Český ráj. Území leží v oblasti tvořené kvádrovými pískovci, písčitými slínovci a jílovci, svrchně křídového stáří. V okolí se nalézá mnoho skalních měst, například Klokočské, Betlémské, Besedické a Příhrazské skály a největší skalního město Českého ráje Hruboskalsko. Na území města je zámek Hrubý Rohozec. Historické památky jsou i v okolí centra (chrám Narození Panny Marie, Kostel sv. Mikuláše). Historicky zde byla silná židovská komunita, proto je ve městě k vidění synagoga a židovský hřbitov. V okolí města se nalézají hrad Valdštejn, zříceniny Vranov, Frýdštejn, Rotštejn, Zbirohy a Kavčiny a zámek Hrubá Skála. Významné jsou i památky lidové architektury jako Dlaskův a Kopicův statek.

Historická fotografie náměstí

Historická fotografie náměstí

Dopravní dostupnost Turnova je velmi dobrá. Leží na křižovatce rychlostní komunikace R10 z Prahy a R35 z Liberce, která dále pokračuje na Hradec králové. Nalézá se zde železniční uzel rychlíkových tratí Pardubice – Liberec a Turnov – Praha a trati Turnov – Jičín – Hradec Králové. Má přímé autobusové spojení s Prahou, Hradcem Králové, Libercem, Brnem a dalšími velkými městy.

Turnov z počátku 20. století

Historie města žačíná kolem roku 1250, kdy bylo založeno Jaroslavem a Havlem z rodu Markvarticů. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1272. Pozdějšími pány města se stávaly významné české rody Vartenberků a Smiřičkých. Díky své poloze byl Turnov často sužován nájezdy vojsk. V roce 1468 byl poprvé vypálen křižáky a znovu roku 1643, ale tentokráte Švédy. Velký požár také ohrozil město roku 1707. Přes všechna neštěstí se tu však rychle rozvíjela řemesla. Díky bohatství místních nalezišť zde již od 16. století působila řada brusičů kamenů.

Znak Turnova

Znak Turnova

GPS pozice

N 50° 35.850', E 15° 9.823'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Geopark UNESCO Český ráj
Jiří Vlasák
Tel.:+420 481 540 111
e-mail:vlasak@geopark-ceskyraj.cz
http://www.geopark-ceskyraj.cz