česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Malá pevnost

Malá pevnost, vzdálená přibližně jeden kilometr východním směrem od města Terezína, byla postavena současně s pevností Hlavní. Její funkcí bylo střežit celý zavodňovací systém terezínského pevnostního komplexu, a dále kontrolovat důležitou vodní cestu – řeku Labe tekoucí opodál. Vnitřní areál Malé pevnosti sloužil jako sklady střelného prachu, ubikace pro posádku a důstojnictvo, a od prvopočátku také jako věznice s trestnicí pro vojenské provinilce. Záhy začala být Malá pevnost využívána i jako věznice pro politické odpůrce habsburské monarchie.
K nejznámějším vězňům tohoto období patřil Gavrilo Princip, odsouzený za atentát na následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este v Sarajevu v r. 1914 ke dvaceti letům těžkého žaláře. Po dvou letech strávených v pevnostních kobkách byl ze závažných zdravotních důvodů převezen do vojenské nemocnice v Terezíně, kde r. 1918 zemřel. Jeho ostatky jsou dnes pohřbeny v Sarajevu.
Vojenskou věznicí a trestnicí zůstal objekt i po vzniku samostatného Československa. Po okupaci země nacistickým Německem se v červnu 1940 přeměnil v obávanou policejní věznici gestapa.
Do května 1945 prošlo policejní věznicí z převážně politických důvodů na 32 tisíc mužů a žen. Vězněna zde byla řada významných osobností, například příslušníci Obrany národa, Politického ústředí, KSČ atd. Vězni Malé pevnosti se však stali také lidé za individuální projevy odporu proti okupantům, např. za bojkot pracovního nasazení, zakázaný poslech zahraničního rozhlasu apod.
Policejní věznice byla průchozím zařízením, odkud bylo asi 33% vězňů odesláno do koncentračních táborů a 22% předáno soudům. Teror dozorčího personálu a rok od roku horší životní podmínky věznice zapříčinily vysokou nemocnost vězňů. Za oběť poměrům Malé pevnosti tak v letech 1940 – 1945 padlo přibližně 2 600 osob, z nichž asi tři sta lidí zemřelo přímo na zdejším popravišti. Po osvobození Rudou armádou v květnu 1945 sloužila část Malé pevnosti až do počátku r. 1948 jako internační tábor pro Němce určené k odsunu z Československa. Tímto zařízením prošlo na 3 700 osob, z nichž zde přibližně 600 zemřelo. V místo připomínající strádání tisíců lidí byla Malá pevnost přeměněna již v květnu 1947, kdy zde tehdejší československá vláda zřídila Památník národního utrpení, přejmenovaný později na Památník Terezín. Podrobné informace o historii objektu poskytuje Muzeum Malé pevnosti, které je součástí jejího areálu.

Malá pevnost

Malá pevnost

Národní hřbitov

Národní hřbitov

Cesta k Malé pevnosti před r. 1918

Cesta k Malé pevnosti před r. 1918

Užitečné informace

www.pamatnik-terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.786', E 14° 9.633'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz