česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Zavodňovací systém

Pevnost Terezín příkladně ukazuje, v jakém rozsahu lze zapojit vodu do služeb obrany opevněného místa. Využita přitom měla být nejen voda tekoucí z řeky Ohře, ale i voda spodní, která by při hloubení zákopů a podkopů představovala pro nepřítele značnou překážku.
Po vybudování nového koryta Ohře měla jeho původní část, tzv. Stará Ohře, zavodňovat příkopy Malé pevnosti, zatímco nová část řeky, tzv. Nová Ohře, sloužila k zavodňování pevnosti Hlavní. K tomu účelu existovala důmyslná soustava zavodňovacích a odvodňovacích zařízení, jejichž pomocí se mohly zavodňovat buď všechny příkopy a inundační kotliny, anebo jen úseky ohrožené. Pevnostní příkopy a inundační kotliny se zaplavovaly pomocí kanálů opatřených stavidly. Hlavní stavidla, která regulovala výši hladiny řeky, byla zabudována do mostů přes Novou a Starou Ohři. Nedaleko od nich proti proudu řeky se pak nacházejí stavidla napouštěcí, kterými voda pronikala do samotných příkopů Malé či Hlavní pevnosti. Dostatečný spád vody v zaplavovaných příkopech zajišťovala konstrukce příkopu, jehož dno postupně mírně klesalo směrem od napouštěcích stavidel ke stavidlům vypouštěcím. Vypouštěcí stavidla se nacházejí poblíž mostů přes Starou a Novou Ohři, avšak na straně po proudu řeky. Práce na zavodňovací a odvodňovací soustavě skončily na jaře 1790. V červnu téhož roku došlo k přezkoušení celého systému, které prokázalo plnou způsobilost pevnosti k plnění jejího poslání. Úspěch útoku na pevnost předpokládal nejen zneškodnění minových náloží (viz zastavení č. 2), ale i znemožnění obranných manévrů pomocí vody. To vyžadovalo buď zničit mosty se stavidly přes Novou a Starou Ohři, anebo odvést vodu od pevnosti vykopáním nového řečiště řeky Ohře. Obě varianty však byly nereálné, neboť mosty byly dokonale opevněné a odvedení vody mimo pevnost by trvalo při nasazení 11000 mužů 108 dní práce. Inspirací pro stavbu terezínské pevnosti byly francouzské Vaubanovy pevnosti a modely meziérské školy pevnostního inženýrství. Pevnost Terezín, složená z vnitřního, středního a vnějšího obranného pásma včetně minových chodeb a zaplavovacího systému, tak v sobě dokonale sladila všechny známé fortifikační prvky konce 18. století

Řeka Ohře – vpustě

Řeka Ohře – vpustě

Zavodňovací kanál

Zavodňovací kanál

Pohled na splavové mlýny r. 1933

Pohled na splavové mlýny r. 1933

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.500', E 14° 9.446'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz