česky english deutsch <<< >>>

Terezínská stezka

Ravelin č. XVIII

Terezínská pevnost je logicky uspořádaným komplexem mnoha fortifikačních objektů, které vytvářejí vnitřní, střední a vnější obranný okruh. Základním článkem vnitřního obranného okruhu jsou pětiboké bastiony, z nichž bylo možné vést palbu do čtyř směrů. Vnitřní obranné pásmo tvořily vedle bastionů ještě kurtiny, retranchementy a kavalíry. Kavalíry byly pevné a prostorné jednopatrové budovy s kasematy, které obráncům pevnosti poskytovaly zázemí a mohly jim posloužit i jako poslední útočiště při obraně bastionu. Střední obranné pásmo sestávalo z kleští, ravelinů s reduity nebo retranchementy, kontrgard a krytých komunikací zvaných dvoukaponiéry a kaponiéry. Jmenované články byly projektované tak, aby dostatečně chránily vnitřní hradby a aby byly zároveň chráněné obránci z bastionů a kurtin. Z taktického hlediska hrály nejdůležitější roli tříboké objekty zvané raveliny. Články obrany, umístěné v příkopu, představovaly pro útočníka těžko překonatelnou bariéru. Při zavodnění voda obklopovala všechny fortifikační části v příkopu (zavodňovací systém viz zastavení č. 10). Na předchozí obranné celky navazoval vnější obranný okruh, jehož základem byla tzv. krytá cesta. Tvar kryté cesty určoval půdorys jednotlivých fortifikačních článků a jejich umístění v pevnostním systému. Vnější obranné pásmo bylo proto velmi členité. Významnou úlohu při obraně pevnosti zaujímala výška jednotlivých fortifikačních objektů, která stoupala od vnějších hradeb směrem k vnitřním. Tato výšková gradace umožňovala účinnou střeleckou obranu. Vedle útoku na mocné valy mohl nepřítel zvolit druhý způsob dobytí pevnosti, a to podkopání a podminování hradeb. Projektanti terezínské pevnosti proto navrhli a vybudovali hustou síť minových chodeb o délce přibližně 28 km. Minové chodby se nacházely ve všech obranných pásmech a sloužily k obranně a destrukci objektů, kdyby je obsadil nepřítel. Ve vnějším obranném pásmu jsou tzv. galerie – hlavní (střelecká), minové, komunikační, envelopa a naslouchací. Tento důmyslně uspořádaný minový systém mohl v určitém stadiu obrany sehrát rozhodující úlohu. Ravelin č. XVIII je ukázkou středního obranného pásma. Veřejnosti je přístupná též část podzemí, jehož prohlídku lze absolvovat o víkendech, popř. ve všední den po předchozí telefonické domluvě.

Ravelin XVIII

Ravelin XVIII

Ravelin XVIII-výhled z hradeb

Ravelin XVIII-výhled z hradeb

Skupina vojáků – foto r.1908

Skupina vojáků – foto r.1908

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.681', E 14° 8.717'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz