česky english deutsch >>>

Terezínská stezka

Základní kámen

Základní kámen k výstavbě terezínské pevnosti položil 10. října 1780 sám císař Josef II. Stalo se tak na místě Kavalíru č. IV, v jehož zdi je dnes upevněna latinsky psaná pamětní deska.
Výstavbu Terezína, pojmenovaného na počest císařovy matky Marie Terezie, vyvolaly předchozí prusko-rakouské konflikty, v jejichž důsledku se habsburská monarchie rozhodla opevnit svou severní hranici proti dalšímu pronikání Prusů do nitra Čech. Terezínská pevnost měla kontrolovat dvě tehdy důležité komunikace – tok řeky Labe a silnici spojující Prahu a Drážďany.
Stavba Terezína si vyžádala zrušení dvou vesnic, které se na tomto území nacházely, a odklon toku řeky Ohře do nově vybudovaného koryta. Průběh náročné stavby koordinovalo Ženijní ředitelství v Terezíně v čele s Karlem Nicolasem von Steinmetz, stavitelem a pozdějším prvním velitelem pevnosti.
Stavební činnost postupovala neuvěřitelně rychlým tempem, takže již roku 1790 byla pevnost schopna obrany. Opevňovací práce a budování měšťanských domů však pokračovaly dál. Konstrukčně jsou fortifikační prvky řešeny jako zemní valy s obezděním ze smíšeného zdiva a cihelného pláště. Zděné jsou i klenuté vnitřní prostory. Spotřebováno bylo enormní množství cihel, tzv. šancovek, celkem cca 230 milionů. Jako pojivo malty se používalo vápno, „ciment“ a vápenný prach. Nepostradatelné při výstavbě bylo rovněž dřevo, nejrůznější železářské výrobky apod. Dle odhadů dosáhly náklady na vybudovaná opevnění Hlavní a Malé pevnosti včetně opevněného prostoru mezi Starou a Novou Ohří až dvanácti milionů zlatých. Známý není ani přesný počet mnoha tisíců lidí podílejících se na výstavbě pevnosti. Obranná funkce pevnosti zásadně ovlivnila urbanistickou skladbu města a jeho celkový vzhled. Prostorné městské ulice jsou přehledné, rovné a přizpůsobené rychlému přesunu vojsk. Na určité jednotvárnosti města se navíc podílejí téměř stejné uliční bloky i předepsaná výška erárních a civilních staveb. Terezínská pevnost patřila v době svého vzniku k nedobytným. Vzhledem k nepřetržitému vývoji vedení válek a válečných technik však pevnost záhy ztratila svůj původní obranný význam, až byl její pevnostní statut roku 1888 zrušen. Ačkoliv pevnost v boji nikdy nevyužila svůj důmyslný obranný systém, patří k nejvýznamnějším pozdně barokním fortifikačním památkám Evropy a právem se uchází o zápis mezi památky UNESCO.

Základní kámen

Základní kámen

Základní kámen foto před rokem 1939

Základní kámen foto před rokem 1939

Užitečné informace

www.terezin.cz

GPS pozice

N 50° 30.550', E 14° 8.800'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Památky jinak, o.s.
Věra Gruntorádová
Tel.:774114586
e-mail:pamatkyjinak@gmail.com
http://www.pamatky-jinak.webnode.cz