česky english deutsch polski <<< >>>

Přírodní rezervace Moravskoslezského kraje

PR Valach

Základní informace

Přírodní rezervace, kterou tvoří přirozené 90 – 140 leté bučiny rostoucí na příkrých svazích nad údolím řeky Moravice, je součástí Přírodního parku Moravice. Jako přírodní rezervace byla tato oblast vyhlášena v roce 1969 na rozloze 14,60 ha.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany je bukový les o stáří 90 – 140 let.

Živá příroda

Největší plochu rezervace pokrývá téměř čistá vysokokmenná bučina. Ve stromovém patře roste kromě buku pouze vtroušeně javor klen (Acer pseudoplatanus) a především na okrajích rezervace smrk. Keřové patro téměř chybí, bylinné patro má v horních částech svahů jen malou pokryvnost, v nižších partiích, kde přibývá kapradin, je pokryvnost vyšší. Velmi hojná je v podrostu kyčelnice cibulkonosná (Dentaria bulbifera), především ve střední a dolní části svahu také kapraď samec (Dryopteris filix-mas). Dosti četné jsou v podrostu další druhy bučin: svízel vonný (Galium odoratum), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), strdivka jednokvětá (Melica uniflora) a papratka samičí (Athyrium filix-femina). Převážná část starého porostu je zapojená. Buk přirozeně zmlazuje, ale spodní etáž mladých buků chybí, proto bude nutno podpořit jeho přirozenou obnovu.

Dentaria bulbifera

Dentaria bulbifera

Mercurialis perennis

Mercurialis perennis

Valach

Valach

Užitečné informace

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava www.kr-moravskoslezsky.cz tel.: +420 595 622 297

GPS pozice

N 49° 48.638', E 17° 49.100'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
28.října 117, Ostrava
http://www.kr-moravskoslezsky.cz