česky english deutsch <<< >>>

Okolo Bzenecké Doubravy

Písečný rybník

Písečný rybník je v historických pramenech zmiňován již v roce 1572 a dodnes slouží k chovu ryb. Ve druhé polovině 20. století nastalo výraznější zanášení rybníka a s tím spojená eutrofizace (zvyšování živin ve vodě – zejména dusí a fosfor). Z těchto důvodů byla v roce 1972 oddělena zadní (horní – SV) část nízkou hrází, aby usazeniny nepostupovaly do celého rybníka. Dnes je horní část rybníka téměř souvisle pokryta porostem rákosu a orobince. Dolní část je poměrně hluboká a nacházejí se v ní tři ostrůvky porostlé stromy a křovinami.

leknín bílý

V okolí rybníka zůstaly zachovány zbytky dříve rozsáhlých slatinných luk a mokřadů, které jsou důležitým místem rozmnožováním obojživelníků – skokana zeleného, skokana štíhlého a skokana ostronosého a rosničky zelené. Rezervace je také významnou ornitologickou lokalitou. Vyskytuje se zde přes 100 druhů ptáků: např. potápka malá, potápka roháč, pochop rákosní, chřástal vodní nebo rákosník velký. Písečný rybník byl vyhlášen v roce 1956 jak přírodní rezervace, zároveň je také evropsky významnou lokalitou (EVL) soustavy Natura 2000 a součástí Ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví.

zarůstající okraj rybníka

GPS pozice

N 48° 57.814', E 17° 8.906'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s.
Marie Petrů
Bartolomějské nám. 47, 698 01 Veselí nad Moravou
Tel.:tel: 518 322 545
e-mail:visbk@bilekarpaty.cz
http://