česky english deutsch <<< >>>

Třináctero Táborských míst

Tábor–historické město s husitskou minulostí

Město Tábor patří díky své bohaté minulosti, architektonickým památkám i zajímavé přírodní poloze k turisticky atraktivním místům České republiky. Tábor je se svými 36 tisíci obyvateli druhým největším jihočeským městem. Odkaz husitství, jež se zrodilo začátkem 15. století, naplňuje atmosféru tohoto místa dodnes. V místech, kde stávalo původní přemyslovské Hradiště, založili husité r. 1420 opevněné město s biblickým názvem Tábor. Odtud pod vedením hejtmana Jana Žižky a Prokopa Holého vedli své vítězné výpravy. Po porážce husitů získal Tábor r. 1437 z rukou císaře a českého krále Zikmunda Lucemburského privilegium, jež obci udělovalo statut královského města. Dnes je historické jádro městskou památkovou rezervací.

Tábor letecky

Tábor letecky

Návštěvník, který nezamířil na Žižkovo náměstí, jemuž vévodí monument slavného vojevůdce Jana Žižky, a nezavítal do Husitského muzea, jehož expozice jsou umístěny v prostorách pozdně gotické radnice, jakoby v Táboře ani nebyl.

Tábor přes Velký sanc

Tábor přes Velký sanc

Krásný pohled je i na fasády starých měšťanských domů, v jejichž výzdobě se harmonicky mísí různé stavební slohy.

Žižkovo náměstí se starou radnicí

Žižkovo náměstí se starou radnicí

Pod většinou domů byly na počátku 16. století vyhloubeny sklepy, které byly postupně propojeny, a vznikl tak spletitý labyrint chodeb, část je dnes přístupná veřejnosti. V samotném centru města se rozprostírá nejstarší údolní nádrž ve střední Evropě – Jordán, která vznikla r. 1492, v době, kdy Kolumbus objevil Ameriku. Oázu klidu v rušné části města představuje Botanická zahrada při Střední zemědělské škole, druhá nejstarší v ČR, kde se na ploše 2,5 ha nalézají sbírky hospodářsky významných rostlin a skleníky s ukázkami teplomilné flóry. Infocentrum na Žižkově náměstí je od května do září otevřeno denně od 8.30 do 19 hodin, v sobotu a v neděli od 10 do 16 hodin. Mimo sezónu jej můžete navštívit ve všední dny od 9 do 16 hodin

GPS pozice

N 49° 24.843', E 14° 39.569'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Město Tábor
Ing. Michala Svitáková
Tel.:381 486 497
e-mail:michala.svitakova@mutabor.cz
http://www.taborcz.eu