česky <<< >>>

Zámecká naučná stezka

Zámek Bartošovice

Majitelé Bartošovického panství: 1437 RYTÍŘ DRSLAV Z OCHAB – Získal právo patronátní a odúmrť po rozpadu panství Voka III. z Kravař 1466 JAN A JINDŘICH Z OCHAB Synové rytíře Drslava z Ochab 1480 VÁCLAV ČEPL Z BELKU (nejstarší náhrobní kámen v místním kostele z roku 1504, chráněná kulturní památka) 1516 JAN ČEPL Z BELKU Syn Václava Čepla z Belku 1522 SEDLNIČTÍ Z CHOLTIC Původně český rod z Choltic od Pardubic přijal na Moravě jméno „Sedlnický z Choltic“. Moravský panský stav byl Sedlnickým z Choltic potvrzen roku 1546 . V roce 1696 byl panský rod povýšen do stavu hraběcího. Sedlničtí z Choltic zastávali významná místa knížectví opavského – VÁCLAV, nejvyšší zemský sudí v knížectví opavském, ALBRECHT nejvyšší zemský hejtman a zástupce nejvyššího komořího knížectví opavského.

1616 PODSTATŠTÍ Z PRUSÍNOVIC Moravský rod, (Bystřice pod Hostýnem, Velký Újezd, Veselíčko). Do panského stavu byli povýšeni v roce 1627. V roce 1707 pak do stavu hraběcího. FRANTIŠEK DOMINIK – c. k. tajný rada a zemský komoří knížectví opavského.

Bývalé hospodářské budovy

1768 MARIE TAAFFOVÁ provdaná za hraběte, botanika Josefa Emanuela Canal de Malabaila dcera JOSEFÍNA PACHTOVÁ a poté její syn HUGO MEINERT 1867 EMMA a JOSEF MARIA FATTON ARESINOVI 1900 SALOMON a syn Dr. ARTUR CZECZOWICZKA Od roku 1994 je zámek ve vlastnictví obce Bartošovice V roce 1490 je v obci zmiňována tvrz, která byla v roce 1583 přestavěna na jednopatrovou budovu zámku. V roce 1670 dochází k významným stavebním úpravám. Zámek je přestavěn na dvoupatrovou čtyřkřídlovou budovu se středním obdélným dvorem, sedlovými zvalbenými střechami. V přízemí se zachovaly barokní klenby. V letech 1869 – 1877 proběhla další přestavba, která takřka překryla starší stavební fáze, nádvoří dříve arkádové, byl přistaven balkon. Z upravených interiérů si největší pozornost zaslouží piano nobile, opatřené nevšední interiérovou výbavou – dřevěné schodiště, vestavený nábytek (jídelna), kazetové stropy, dřevěný nábytek a okenice, novorenesanční mobiliář.

Bartošovický zámek v 80. letech minulého století

30. 11. 1999 byl zámek spolu se zámeckým parkem prohlášen kulturní památkou. Zámek v současné době nabízí reprezentativní prostory k pořádání svatebních obřadů, slavnostních akcí a školení, s ubytovací kapacitou 41 míst. V zámku se nachází Informační centrum, sídlo Regionu Poodří a Místní akční skupiny Regionu Poodří. Výstavní expozice, která byla slavnostně v zámku otevřena na podzim v roce 2010, je věnována osobnostem zdejšího regionu, historii Moravského Kravařska, pamětihodnostem obce a bitvě u Slavkova, která úzce s historií zámku souvisí. Nedílnou součástí zámku je zámecký park s mohutným platanem javorolistým. V prostorách zámku a zámeckého parku se již tradičně konají akce, na jaře Otvírání Poodří, na podzim Podzimní pooderské rybářské slavnosti, spojené s výlovem bartošovických rybníků.

GPS pozice

N 49° 40.282', E 18° 3.072'
[GPX]

[MAPY.CZ]