česky >>>

Zámecká naučná stezka

Obec Bartošovice

Obec leží 13 km severovýchodně od Nového Jičína v údolní nivě řeky Odry a Bartošovického potoka. Od roku 1976 jsou Hukovice místní částí Bartošovic. Převážná část obce leží v Chráněné krajinné oblasti Poodří. V současné době v obou částech žije více než 1 670 obyvatel na katastrální rozloze 2 441 ha. Nejstarším dokladem osídlení je sekeromlat z mladší doby kamenné. K dalším nálezům na území obce patří hliněná nádoba, ve které byly mince a kousky stříbra. Mince patří k prvním českým grošům, které dal razit král Václav II. První písemné prameny, ve kterých se obec připomíná, jsou z roku 1398 jako Parsdorf v souvislosti s lánem, náležícím k příborskému fojtství. Obecní pečeť, pořízená již v roce 1666, nesla ve štítě poněkud nejasný obraz sestávající snad z radlice a písmen B G P. První písmeno mělo zřejmě vyjadřovat název obce, další dvě mohou být iniciálami německé podoby jména tehdejšího držitele obce Jiřího Podstatského z Prusinovic. Při návštěvě obce si pozornost zaslouží komplex historických budov, který tvoří bývalá fara, dnes Záchranná stanice s Centrem ekologické výchovy, kostel sv. Petra a Pavla, Meinertova hrobka a zámek. Kostel sv. Petra a Pavla Zmínka o původním kostelíku je z roku 1250. Ten byl postaven v gotickém slohu. Při přestavbě v roce 1583 nebyl kostel zcela zbourán a znovu postaven. V roce 1597 byl papežem Stanislavem II. kostel zasvěcen svatému Ondřejovi, přesto jsou patrony kostela apoštolové Petr a Pavel. Kostelní věž byla dokončena v roce 1692. Je 35 m vysoká. V roce 1851 byla věž obnovena a v roce 1900 znovu renovována, což dokazuje letopis na věži. V roce 1930 byl kostel renovován a od té doby má dnešní podobu. Při přestavbě kostela byly zachovány náhrobní kameny majitelů panství a jejich rodinných příslušníků, nejstarší je z roku 1504.

Starý pohled

Fara Jedná se o barokní stavbu z roku 1737. V současné době je součástí Záchranné stanice a centra ekologické výchovy.

Meinertova hrobka Romantická stavba z 1. poloviny 19. století se nachází vedle kostela. Jedná se o jedinou kopii knížecí hrobky ve Výmaru, kde jsou uloženy ostatky Goetheho a Schillera. Hrobka rodiny Meinertů je chráněnou kulturní památkou.

GPS pozice

N 49° 40.132', E 18° 3.261'
[GPX]

[MAPY.CZ]