česky english deutsch polski <<< >>>

Naučná stezka Říčansko

Stromy

A proč se vlastně vyhlašují památné stromy? Jedná se o mimořádně významné jednotlivce, skupiny, či stromořadí, které požívají speciální ochranu dle Zákona o ochraně přírody a krajiny. Jedná se o stromy, které jsou něčím mimořádné. Ať už vzrůstem, stářím, jsou dominantou v krajině, či doprovází kulturní památku. Také se může stát, že se poutají k určité historické události, či pověsti. Tak je tomu u Žižkova dubu. Právě v dubovém dřevě se vyvíjejí např. larvy roháčů nebo nosorožíků. U lázeňské louky je nyní ponecháno dřevo jako tzv.broukoviště a více informací o druzích brouků, které dřevo potřebují, najdete na nově instalované tabuli.

Za poškození památného stromu hrozí finanční sankce, avšak to neznamená, že nepamátným stromům můžeme ubližovat. Pokud chcete kácet strom, který ve výšce 130 cm nad zemí má obvod větší než 80 cm, pak je potřeba povolení z odboru životního prostředí, jinak také hrozí pokuta.

GPS pozice

N 49° 59.277', E 14° 39.230'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Muzeum Říčany
Kateřina Čiháková
Tel.:323 603 161
e-mail:katerina.cihakova@muzeum.ricany.cz
http://